ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047797 กำนันผู้ใหญ่บ้านจะสามารถยังคงอยู่ในตำแหน่งได้อีกหรือไม่กำนัน5 กันยายน 2555

  คำถาม
  กำนันผู้ใหญ่บ้านจะสามารถยังคงอยู่ในตำแหน่งได้อีกหรือไม่
  พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 4 เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฏหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่ส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกำนันฯและให้บรรดาบุคคลที่เป็นกำนันฯพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น แต่ตามพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552 บอกว่า การยกเลิกตำแหน่งกำนันฯจะกระทำมิได้ อยากเรียนถามอาจารย์ว่าหาก อบต.ทั่วประเทศยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะสามารถยังคงอยู่ในตำแหน่งได้อีกหรือไม่
  คำตอบ

  ตอนนี้อยู่ต่างประเทศไม่สามารถเข้า web ของกฤษฎีกาเพื่อตรวจสอบกฎหมายได้ แต่ถ้าถือว่าที่คุณลอกมานั้นถูกต้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลก็คงไม่ถูกกระทบกระเทือน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กันยายน 2555