ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047698 เกี่ยวกับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต.nuek22 สิงหาคม 2555

  คำถาม
  เกี่ยวกับการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต.

  ขอเรียนสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานครับ

  ข้อเท็จจริง นายก อบต.จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณเสนอต่อสภาฯ และสภาฯ ได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว  ต่อมา นายก.อบต.พบว่า ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย เพราะตั้งงบประมาณในส่วนของบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งขัดต่อ พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น ฯ จึงได้ยื่นขอแปรญัตติเพื่อตัดลดค่าใช้จ่ายลงมามิให้เกินร้อยละ ๔๐ คณะกรรมการแปรญัติมีมติให้ตัดลดลงมา แต่สภาฯ ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งต้องถือตามร่างเดิมที่ นายก.อบต.เสนอ (ซึ่งเป้นร่างที่ขัดต่อกฎหมาย)

  ขอสอบถามดังนี้

  ๑.กรณีเช่นนี้แม้จะผ่านวาระที่ ๒ มาแล้ว สภาฯ สามารถมีมติให้คืนร่างข้อบัญญัติกลับไปทำมาใหม่ได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นร่างที่ขัดต่อกฎหมาย โดยให้เหตุผลว่ารับร่างไว้โดยสำคัญผิด

  ๒.นายก.อบต.สามารถขอถอนร่างคืนได้หรือไม่

  ๓.หากปล่อยเข้าสู่วาระที่ ๓ สภาฯ มีมติไม่เห็นชอบด้วย จะถือว่าการกระทำที่ผ่านมาของสภาและของ นายก.อบต.เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะรู้ว่าการกระทำที่ผ่านมาผิดแล้วแต่ไม่ยอมกลับไปแก้ไข

  ๔.กรณีนี้เมื่อร่างที่เสนอผิดกฎหมายเพราะเกินร้อยละ ๔๐ หากวาระที่ ๒ แปรญัตติให้ลดลงมาให้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ จะทำได้หรือไม่ เพราะในความคิดเห็นของผมเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติที่เสนอต่อสภาฯ ต้องเป็นร่างที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นที่สภาฯ จะสามารถรับไว้พิจารณาได้ หากเป็นร่างที่ขัดต่อกฎหมายจะรับไว้ผิดจารณาไม่ได้

                                                       ขอขอบคุณครับ

  คำตอบ

  1-3  ตอบไม่ได้ เพราะทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับข้อบังคับ ซึ่งผู้ตอบไม่รู้ว่าสภามีข้อบังคับว่าอย่างไรบ้าง

  4. คงไม่ใช่เรื่องข้อบัญญัติผิดกฎหมาย หากแต่เป็นการตั้งงบประมาณเกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสภาอาจแก้ไขให้ถูกต้องตามเกณฑ์ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 สิงหาคม 2555