ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047643 การล้มละลายของนายก อบต.นักศึกษาปริญญาโท15 สิงหาคม 2555

  คำถาม
  การล้มละลายของนายก อบต.

  เรียน   อาจารย์มีชัย

            มี ผู้สมัครนายก อบต.ท่านหนึ่งถูกศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548  และศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ต่อมา ผู้สมัครนายก อบต.ท่านนี้ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายก อบต.เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 โดย กกต.จังหวัดได้รับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 และดำรงตำแหน่งนายก อบต.อยู่จนกระทั่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี คือครบวาระประมาณ เดือน สิงหาคม 2554

           ขอเรียนถามท่านอาจารย์มีชัย  ดังนี้

           1.การเป็นบุคคลล้มะลายของ นายก อบต.ท่านนี้ เริ่มต้นมีผลตั้งแต่วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คือ วันที่ 29 มีนาคม 2548 ใช่หรือไม่ (มาตรา 62 ตาม พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483)

           2.การพ้นจากเป็นบุคคลล้มละลาย ของ นายก อบต.ท่านนี้ คือวันที่ 26 กันยายน 2552 ใช่หรือไม่ (3 ปี นับแต่ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย  เนื่องจากเป็นบุคคลที่มืได้เคยถูกพิพากษาให้ล้มละลายมาก่อน)

           3.การได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.และปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระในครั้งนั้น มีผลทางกฏหมายอย่างไรบ้าง (เนื่องจากเป็นการลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลล้มละลาย )

           4.การปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ของบุคคลล้มละลาย มีผลต่อการบริหารกิจการของ อบต.ในระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่งหรือไม่ อย่างไร

           5.บุคคลใดจะต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าวนี้ เช่น กกต. หรือนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแล ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการนายก อบต.ท่านนี้

           6. เมื่อ อบต.ตรวจสอบพบกรณีดังกล่าวนี้  อบต.จะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการเข้าสู่ตำแหน่งของนายก อบต.

                     รบกวนอาจารย์ตอบด้วยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ

  คำตอบ
  คำตอบเรื่องนี้มีผลกระทบต่อบุคคลในทางการเมือง ตอบไปก็เป็นอันตรายต่อผู้ตอบ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 สิงหาคม 2555