ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047423 การพ้นจากตำแหน่งของแพทย์ประจำตำบลเอมอร14 กรกฎาคม 2555

  คำถาม
  การพ้นจากตำแหน่งของแพทย์ประจำตำบล
  มาตรา 47 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ระบุว่าเหตุที่แพทย์ประจำตำบลต้องพ้นจากตำแหน่งเหมือนกับเหตุที่กำนันจะต้องออกจากตำแหน่งทุกประการ ถ้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2550 จะครบวาระเมื่อใด  เนื่องจากขณะนั้นกำนันพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อครบวาระ 5 ปี
  คำตอบ
  เมื่อบทเฉพาะกาลมิได้ระบุให้แพทย์ประจำตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ดังที่กำหนดไว้สำหรับกำนัน  แพทย์ประจำตำบลก็ย่อมต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๔๗ ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 กรกฎาคม 2555