ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046997 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นพ่อลูกอ่อน24 พฤษภาคม 2555

  คำถาม
  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น

  ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ เพื่อความกระจ่าง ดังนี้

  มาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งบัญญัติว่า “นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้ และมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น"

  คำถาม คือ

  ๑. เหตุใด นายกรัฐมนตรีจึงสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่น  ชี้แจง แสดงความคิดเห็น หรือทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการโดยตรง ในทำนองเดียวกับที่สั่งราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่ได้ ต้องสั่งผ่านส่วนราชการที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่นอีกต่อหนึ่ง

  ๒. ข้อความต่อมาที่ว่า "...ในกรณีจำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้ " หมายความรวมถึง การยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆที่ขัดต่อนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี ของราชการส่วนท้องถิ่น ด้วย หรือไม่ หรือยับยั้งได้เฉพาะราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  ๓. แล้วเหตุใด ในกรณีการสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ บทมาตราดังกล่าว จึงให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (ทั้ง ๓ ส่วน) ได้โดยตรง ไม่ปล่อยให้เป็นอำนาจของส่วนราชการที่กำกับดูแลราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ในกรณีของท้องถิ่นไป

  ๔. โดยปรกติ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะสั่งการให้ราชการส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติ ได้ หรือไม่

  ขอบพระคุณมากครับ

  คำตอบ

  1. ราชการส่วนท้องถิ่นมีเป็นพัน ๆ จะให้ลงไปดูด้วยตนเองก็จะเกินกำลังไป ในเมื่อมีส่วนราชการทำหน้าที่กำกับดูแลอยู่แล้ว อยากรู้อะไรก็ถามเขาได้ ไม่ต้องเที่ยวได้ลงไปดูแต่ละแห่ง

  2. ราชการส่วนท้องถิ่นก็ยับยั้งได้ เพราะเมื่อได้รับรายงานจากส่วนราชการที่กำกับดูแลแล้วก็สามารถสั่งการเป็นราย ๆ หรือกรณี ๆ ได้

  3. ก็เมื่อไปสั่งยับยั้งการกระทำของเขาแล้วก็ต้องมีอำนาจสอบสวนต่อไป จะได้ดำเนินการต่อไปได้

  4. ถ้าจะสั่งก็ต้องสั่งผ่านทางมติคณะรัฐมนตรี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 พฤษภาคม 2555