ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • พรบ.ล้างมลทิน
 •  
 • เจตนารมย์รัฐธรรมนูญปี60
 •  
 • ถนนของหม่บ้านถูกยกให้เทศบาล
 •  
 • ครอบครองปรปักษ์
 •  
 • พยานในหนังสือมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046366 การลงคะแนนเสียงข้างมากเทอดศักดิ์27 กุมภาพันธ์ 2555

  คำถาม
  การลงคะแนนเสียงข้างมาก
  เรียนท่านอาจารย์มีชัย
    ระเบียบการประชุมสภาเทศบาลกำหนดว่า การลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  
      ในการเสนอแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ มีสมาชิกร่วมประชุม 16 ท่าน
  เห็นด้วย 2ท่าน งดออกเสียง14ท่าน โดยที่ไม่มีผู้คัดค้านเลย กรณีนี้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินี้ ผ่านมั้ยครับ
   ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
  คำตอบ
  ถ้าการประชุมนั้นครบองค์ประชุม ก็ถือว่าผ่าน เพราะเสียงข้างมากเห็นด้วยแล้ว ถึงจะมีแค่ ๒ คน ก็ตาม
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 กุมภาพันธ์ 2555