ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046283 61 ปี เป็นผู้ช่วยฯ ได้หรือไม่hotto916 กุมภาพันธ์ 2555

  คำถาม
  61 ปี เป็นผู้ช่วยฯ ได้หรือไม่
  ด้วยมีผู้ช่วยใหญ่บ้าน  จะมีอายุครบ 60 ปี ในเดือน มี.ค.55 นี้ แต่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่หมดวาระ จึงต้องการให้ผู้ช่วยฯ มาช่วยงานต่อ จะสามารถเสนอบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์เป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ (โปรดอ้างมาตรา ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหากมีหนังสือและ/หรือเอกสารราชการชี้แจงประกอบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง)
  คำตอบ
  ก็ถ้าเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว แม้จะอายุครบ ๖๐ ปีก็ไม่ได้ทำให้เขาพ้นจากตำแหน่ง แล้วจะไปแต่งตั้งเขาซ้ำอีกทำไม ก็ให้เขาอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 กุมภาพันธ์ 2555