ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046162 คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านว่าที่ผู้สมัคร24 มกราคม 2555

  คำถาม
  คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน

  เรียน อาจารย์มีชัย

     ขอรบกวนเวลาของอาจารย์ในการตอบข้อข้องใจดังนี้

  จะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในเดือนพ.ค.55 (คนเก่าหมดวาระ) แต่เนื่องจากในปี 2542 ได้มีคำสั่งไล่ออกจากราชการเนื่องจากผิดวินัยร้ายแรง (เจ้าพนักงานประพฤติผิดต่อหน้าที่) และคดีได้ถึงที่สุดเมื่อปี 2544 โดยศาลฎีกาได้ตัดสินยกฟ้อง แต่เนื่องจากคุณสมบัติการสมัครผุ้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดไว้ใน ข้อ

  (9) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปี นับแต่วันถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
  (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วัน พ้นโทษ
  อยากเรียนถามอาจารย์ว่าขาดคุณสมบัติการสมัครผู้ใหญ่บ้านข้อ (9) หรือไม่ และข้อ (10) ขาดคุณสมบัติด้วยหรือไม่
   
  คำตอบ
  ขาดคุณสมบัติ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มกราคม 2555