ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046148 อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์เรียนรู้คนท้องถิ่น21 มกราคม 2555

  คำถาม
  อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์เรียนรู้
  อำเภอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยเป็นสถานที่กลางให้ประชาชน นักเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากที่ทำการปกครองอำเภอมีงบประมาณจำกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอุดหนุนเงินให้ที่ทำการปกครองอำเภอ เพื่อจ้างลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปีได้หรือไม่ จะต้องขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการกระจายอำนาจด้วยหรือไม่
  คำตอบ
  อำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือจัดการหรือสนับสนุนการศึกษา  ดังนั้นถ้าจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนการดำเนินการให้การศึกษาของหน่วยงานอื่นก็ย่อมทำได้ แต่ควรต้องระบุไว้ในงบประมาณรายจ่าย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มกราคม 2555