ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045846 ความแตกต่างระหว่างการรับสภาพหนี้กับสัญญาประนีประนอมคนท้องถิ่น12 พฤศจิกายน 2554

  คำถาม
  ความแตกต่างระหว่างการรับสภาพหนี้กับสัญญาประนีประนอม

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย

          ผมมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่อยากเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้

         ๑.  หนังสือรับสภาพหนี้  กับสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่างกันอย่างไร  มีผลกับการนับอายุความที่ต่างกันอย่างไร

         ๒.  กรณีชาวบ้านค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จนใกล้จะหมดอายุความ  เทศบาลได้เรียกชาวบ้าน (ที่ค้างภาษี)  มาแล้วทำสัญญาดังนี้  (สาระสำคัญ)

               ๑. ข้าพเจ้า นาย ข. (ชาวบ้าน)  รับว่าค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้แก่เทศบาล....  เป็นจำนวน........บาท

               ๒. เทศบาล......โดยนาย ฮ. นายกเทศมนตรี  ยินยอมให้  นาย ข.ผ่อนชำระภาษีโรงเรือนที่ค้างชำระเป็นงวด ๆ  จำนวน  ๑๒  งวด งวดละ.....บาท  โดยในวันนี้  นาย ข.  ได้ชำระงวดที่ ๑  และ  และจะชำระงวดที่เหลือ  ในทุกวันที่ห้าของเดือนถัดไป  ฯลฯ

            ข้อความทำนองนี้ถือเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ  หรือหนังสือรับสภาพหนี้ครับ  แล้วอายุความจะนับอย่างไรต่อ

          ๓.  นาง ส. (แม่ค้า)  ทำสัญญาเช่าแผงตลาดสดของเทศบาล  โดยในสัญญาตกลงจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนทุกเดือน ต่อมาปรากฎว่านาง ส. ค้างชำระค่าเช่า  จนสิ้นสุดสัญญา  เทศบาลทวงถามแล้วยังคงเพิกเฉย  จึงได้เรียกนาง ส.  เข้ามาทำหนังสือโดยมีเนื้อความสำคัญว่า

                                                             เขียนที่เทศบาล....

                                                  วันที่............

           เรื่อง  ขอผ่อนผันการชำระค่าเช่าแผงตลาดสด

           เรียน   นายกเทศมนตรี.....

                      ตามที่ข้าพเจ้านาง.  ส.  ได้ค้างค่าเช่าแผงตลาดในของเทศบาล  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น...............บาท  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอผ่อนชำระเดือนละ...........บาท  เป็นเวลา  ๑๒  เดือน  เนื่องจากข้าพเจ้าเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมไม่สามารถค้าขายได้

                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

                                  ลงชื่อ  นาง ส.

      หลังจากนั้น  เทศบาลก็ลงรับหนังสือ  แล้วเจ้าหนี้ที่เกษียนเสนอ  นายกสั่งการว่าอนุมัติ 

      เรียนถามว่า  หนังสือดังกล่าวถือเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความได้หรือไม่  หรือเป็นหนังสือรับสภาพหนี้  อายุความการเก็บค่าเช่ารายนี้นับอย่างไร

      ขอรบกวนท่านอาจารย์เพียงเท่านี้  ขอขอบพระคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

                                          

  คำตอบ
  เทศบาลเป็นหน่วยงานของรัฐ หากมีปัญหาทางกฎหมายอย่างไร ก็อาจหารือกับอัยการได้ เพราะอัยการเขามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และดำเนินคดีให้แก่หน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว คำตอบของเขาจะใช้อ้างอิงได้ในยามที่เกิดปัญหาขึ้น นอกจากนั้นหากเขาเห็นว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรเขาจะได้แนะนำให้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 พฤศจิกายน 2554