ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045757 คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านผมอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านครับ10 ตุลาคม 2554

  คำถาม
  คุณสมบัติผู้ใหญ่บ้าน

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

          ผมได้ถูกจับคดีขับรถขณะเมาสุราวันที่ 28 พ.ค. 52 และศาลแขวงพิพากษาให้จำคุก1 ปี ปรับ 5000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 2 ปี เเละคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

           1. ผมจะสามารถสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ

  คุณสมบัติกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

  คุณสมบัติของกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11 (บังคับใช้ในวันที่ 6เมษายน 2551) (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันพ้นโทษ

          2.ถ้าสมัครไม่ได้ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 มี พ.ร.บ.ล้างมลทิน ผมจะมีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ในการล้างมลทินเพื่อสมัครผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ

                                          กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

  คำตอบ
  1. ก็เมื่อคุณไม่เคยต้องรับโทษจำคุก แล้วจะไปสงสัยอะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 ตุลาคม 2554