ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045543 อำนาจของ คณะกรรมการ อบต.จังหวัดบุญโฮม24 สิงหาคม 2554

  คำถาม
  อำนาจของ คณะกรรมการ อบต.จังหวัด

  กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับ   ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมาตรา 25 วรรคท้าย ให้นำความในมาตรา 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

  "มาตรา 11 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้"

  ขอกราบเรียนถามว่า

  1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ว่านี้แต่งตั้งจากผู้ใด จากคณะกรรมการด้วยกันเอง หรือจากบุคคลภายนอกร่วมด้วย

  2 ถ้าจะแต่งตั้งข้าราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น(กรมอื่น)มาเป็นอนุฯจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีอำนาจทำได้หรือไม่ครับ

  3 ถ้าไปแต่งตั้งข้าราชการจากส่วนราชการอื่น(กรมอื่น)แล้วเขาไม่ยอมมาทำงานด้วยจะเป็นประการใด เพราะเขาว่ามันคนละกระทรวง คนละสังกัด ประธานคณะกรรมการไม่มีอำนาจไปแต่งตั้งเขาจะว่าอย่างไรครับ

   

   

  คำตอบ

  1. ถ้ากฎหมายไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องแต่งตั้งจากใคร ก็ตั้งจากใครก็ได้

  2. ดูข้อ 1

  3. ถ้าเขาไม่ยอมเป็น ก็ต้องลาออกและตั้งคนใหม่แทน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 สิงหาคม 2554