ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045522 เป็นพนักงานของรัฐตามกฎหมายหรือไม่จนท.ท้องถิ่น19 สิงหาคม 2554

  คำถาม
  เป็นพนักงานของรัฐตามกฎหมายหรือไม่

  เรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพ  กระผมมีเรื่องอยากเรียนถามเพื่อนำคำตอบเป็นแนวปฏิบัติงาน ดังนี้ครับ

          กรณี พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 6 (4) กำหนดข้อห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด ว่า ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กระผมขอเรียนถามว่า 

          1.  ผู้พิพากษาสมทบ  เป็นพนักงานของหน่วยราชการหรือไม่ และเป็นผู้ต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่ง  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้หรือไม่  ตามพรบ. ดังกล่าวหรือไม่

           2. หากไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้  ในบางจังหวัดมีผู้พิพากษาสมทบเป็น กรรมการฯ อยู่  จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ จะถือว่าพ้นกรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด

           3. คุณสมบัติผู้พิพากษาสมทบ ก็ห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งอื่นเหมือนกัน การที่ผู้พิพากษาสมทบ มาเป็นกรรมการ ใน. ก.ท้องถิ่นจังหวัด  ถือว่าขาดคุณสมบัติผู้พิพากษาสมทบด้วยหรือไม่

            กระผมหวังในคำตอบอย่างยิ่งในการนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ และขอขอบพระคุณอาจารย์มีชัย ไว้เป็นอย่างสูง

                                                จนท.ท้องถิ่น

  คำตอบ

  ผู้พิพากษาสมทบไม่ใช่พนักงานของส่วนราชการ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 สิงหาคม 2554