ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045437 รัฐธรรมนูญ มาตรา 267ท้องถิ่น2 สิงหาคม 2554

  คำถาม
  รัฐธรรมนูญ มาตรา 267

         กราบเรียนท่านอาจารย์ครับ รัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ห้าม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป้นลูกจ้างของบุคคลใดก็ไม่ได้ด้วย และให้บังคับใช้กับผู้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามมาตรา 284 วรรคสิบ

         ขอเรียนถามว่า ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น มีหุ้นส่วนในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน แต่ไม่ได้เป็นกรรมการหรือมีตำแหน่งในห้าง หรือบริษัทนั้นๆ จะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วยไหมครับ

          ขอกราบขอบพระคุณครับ

  คำตอบ

  ถ้าบริษัทที่ถือหุ้นนั้น ไม่ใช่บริษัทที่รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอน ก้ไม่ต้องห้าม


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 สิงหาคม 2554