ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045432 สัญญาสัมปทานและผูกขาดตัดตอนตามรัฐธรรมนูญชนะศักดิ์ เรืองลพ2 สิงหาคม 2554

  คำถาม
  สัญญาสัมปทานและผูกขาดตัดตอนตามรัฐธรรมนูญ

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์  ที่เคารพ

            ผมได้ทำสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นตำแทนจำหน่ายสลากสองตัวและสามตัวไว้ (หวย online) ในอำเภอหนึ่งหรือจังหวัดหนึ่งมีคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับสำนักงานสลากหลายคน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายเพราะรอนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่  ผมมีความสนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น แต่รัฐธรรมนูญมาตรา 265 (2) ห้าม สส.และ สว. รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ  หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะผูกขาดตัดตอนจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 284 วรรคสิบ  ให้นำมาตรา 265 มาใช้บังคับกับ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีโดยอนุโลม  จึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้

                 1. สัญญาที่ผมทำไว้กับสำนักงานสลากดังกล่าวเป็นสัญญาสัมปทานหรือสัญญาผู้ขาดตัดตอนตามมาตรา 265(2) หรือไม่เพราะผู้ที่จะมีสิทธิ์ขายเฉพาะผู้ทำสัญญากับสำนักงานสลากกินแบ่งเท่านั้นซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานสลากหลายขั้นตอน

                 2. ถ้าผมได้รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะกระทำการต้องห้ามตามมาตรา 265(2) ประกอบมาตรา 284 วรรคสิบหรือไม่

                 ขอความกรุณาท่านอาจารย์ตอบให้ทราบด้วยและขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ  โอกาสนี้ครับ

                     

  คำตอบ
   ตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้รายละเอียดของสัญญาว่ากำหนดหรือมีเงื่อนไขอย่างไร มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือไม่
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 สิงหาคม 2554