ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045212 พรบ. ขัดแย้งกันหรือไม่พีระภัทร์5 กรกฎาคม 2554

  คำถาม
  พรบ. ขัดแย้งกันหรือไม่

  เรียน อาจารย์มีชัย ผมขอเรียนถามปัญหาข้อกฎหมาย ดังนี้

  พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พรบ เทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ม.4 บัญญัตติว่า เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครแล้ว ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในส่วนที่บัญญัติถึงการแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในท้องถิ่นนั้น และให้บรรดาบุคคลที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันพ้นจากตำแหน่งและหน้าที่เฉพาะในเขตท้องถิ่นนั้น

  ส่วน พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโย พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2552 ม. 3 วรรคสอง บัญญัติว่า การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำมิได้

  1. ปัจจุบันที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีเทศบาลตำบลได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง 1 แห่ง แล้วตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล จะต้องดำเนินการกันอย่างไรครับ

  2. กฎหมาย 2 ฉบับนี้ ขัดกันหรือไม่ครับ หากขัดกัน จะต้องมีการดำเนินการอย่างไร หรือว่าถือกฎหมายฉบับหลังครับ

  ขอบพระคุณครับ

  คำตอบ
  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางราชการจะต้องตัดสิน เอาปัญหามาถามประชาชน ๆ คงตอบไม่ได้ ทางที่ดีควรหารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หากเขาตอบไม่ได้เขาจะได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กรกฎาคม 2554