ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  035678 เงินชดเชยการลาออกก่อนกำหนดตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัครผู้ทุกข์ใจ23 มิถุนายน 2552

  คำถาม
  เงินชดเชยการลาออกก่อนกำหนดตามเงื่อนไขในประกาศรับสมัคร

      ผมมีประเด็นปัญหาขอเรียนถามอาจารย์ ดังนี้

           ผมสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบการเล็กๆ แห่งหนึ่ง  โดยสถานประกอบการแห่งนี้ ได้มีประกาศรับสมัครตามระเบียบการของสถานประกอบการที่รับสมัครและมีอยู่ข้อหนึ่ง ที่เพิ่มจากระเบียบโดยการตกลงกันในที่ประชุมผู้บริหาร คือ การเรียกค่าชดเชยจากผู้ทำงานกรณีที่ทำงานยังไม่ครบ 3 ปี โดยลาออก เพราะสถานประกอบการแห่งนี้มีปัญหาคือเจ้าหน้าที่ลาออกบ่อย ทั้งที่ได้ลงทุนโดยเสียค่าใช้จ่ายในการส่งไปศึกษาอบรม ตลอดจนมีสวัสดิการอื่นแต่ให้เงินเดือนน้อย  ตอนสมัครผมก็ยินยอมตกลงใจรับตามเงื่อนไขตามประกาศ  เพราะอยากมีงานทำ  จากนั้น ผมก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงาน และทำงานมาได้ประมาณ 1 ปีเศษ ผมได้ไปสมัครสอบเข้าทำงานราชการได้ และหน่วยงานที่สอบได้เขาเรียกบรรจุ ผมจึงลาออกจากสถานประกอบการที่ทำงานอยู่ เพื่อไปทำงานที่ใหม่  และสถานประกอบการเดิมได้เรียกเงินชดเชยที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี แล้วลาออกก่อนดังที่กล่าวข้างต้น ดังนั้น ผมจึงเรียนถามอาจารย์ ว่า 

       1. สถานประกอบการสามารถเรียกค่าชดเชยดังกล่าวได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ขัดกับกฎหมายใดหรือไม่

       2. ผมต้องจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขหรือไม่ ถ้าไม่จ่ายได้หรือไม่ เพราะตอนนั้นผมอยากมีงานทำ และไม่ได้คิดว่าจะสอบที่อื่นได้ จึงยินยอมและตกลงใจรับตามเงื่อนไขดังกล่าว

       3. ถ้าต้องจ่าย  ตอนนี้ผมไม่มีเงินจะทำอย่างไรดีครับ

                    ขอรบกวนท่านอาจารย์กรุณาช่วยให้ความกระจ่างผมด้วย

                           ขอกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

  คำตอบ

  1. เมื่อได้มีข้อตกลงกันไว้อย่างนั้น เขาก็ย่อมมีสิทธิเรียกค่าชดเชยได้

  2.  เมื่อคุณตกลงกับเขาอย่างนั้นแล้ว ก็ต้องเป็นไปตามนั้น

  3. เขาก็คงฟ้องเอา หากมีทรัพย์สินอะไรที่พอจะยึดได้เขาก็คงตามมายึด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 มิถุนายน 2552