ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  035167 การพ้น สภาพการจ้างโสธร23 พฤษภาคม 2552

  คำถาม
  การพ้น สภาพการจ้าง

  เรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพครับ

  กระผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้เปิดให้มีถามตอบกับมีชัย จากคำถามเดิมที่กระผมเคยถามจึงขอเรียนเพิ่มเติม

  หลังจากสอบเข้าทำงานในหน่วยงานได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ หน่วยงานได้มีหนังสือปกขาวเป็นหนังสือสภาพการจ้างซึ่งในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนี้เป็นการลงนามไว้ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงานฯ ซึ่งให้ไว้เพื่อเป็นกฎระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ในหนังสือได้ระบุถึงการพ้นสภาพการจ้าง ดังนี้

  1. สุขภาพไม่สมบูรณ์

  2. ลาออก

  3. เลิกจ้างเพราะกระทำความผิด

  4. เลิกจ้างเพราะเปลี่ยนแปลงอัตราตำแหน่ง หรือ ปรับปรุงหน่วยงานใหม่

  เนื่องด้วยการทำงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 27ปีจนถึงปัจจุบัน การบอกเลิกจ้างกระผมไม่อยู่ใน4 ข้อนี้ เพราะเป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินงานแทน

  อนึ่ง ข้อตกลงในหนังสือสภาพการจ้างได้ระบุไว้ ในเรื่อง การปลดเกษียณ ดังนี้

  - พนักงานประจำ จะปลดเกษียณจากตำแหน่งหน้าที่การงานเมื่อมีอายุ ครบ 60ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30 มิถุนายน และจะไม่ได้ต่ออายุการทำงานเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารเป็นรายๆไป

  จึงขอเรียนมาเพื่อขอคำชี้แนะจากอาจารย์เพิ่มเติมว่า ในกรณีของกระผม จะถือว่าหนังสือสภาพการจ้างเปรียบเสมือนสัญญาและ ข้อตกลง หรือไม่

  1. ที่จะต้องว่าจ้างกระผม จนถึงอายุ ครบ 60ปี 

  2. และ หากหน่วยงานแจ้งเลิกจ้างโดยกระผมไม่ได้กระทำผิดในข้อ 1-4 ของการพ้นสภาพการจ้าง จะทำให้ผมมีสิทธฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่

  ด้วยความเคารพและนับถือ

  โสธร

   

  คำตอบ

  1. ข้อตกลงที่เขาอาจเลิกจ้างได้ข้อ 4 อย่างไรล่ะ ที่เขาจะเลิกจ้างคุณได้ก่อนอายุ 60

  2. คุณมีสิทธิได้เงินชดเชยอยู่แล้ว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 พฤษภาคม 2552