ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  033857 นายจ้างไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน ลูกจ้างจะต้องทำอย่างไรบ้าง ตามกฎหมาแรงงานลูกจ้างที่ตั้งใจทำงาน23 กุมภาพันธ์ 2552

  คำถาม
  นายจ้างไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน ลูกจ้างจะต้องทำอย่างไรบ้าง ตามกฎหมาแรงงาน

      เนื่องมาจากตัวแทนนายจ้าง (หัวหน้าหน่วยงาน) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความลำเอียง อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำผิดตามข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างไร เพียงแต่ทำงานมามากกว่า 10ปี  2ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีแนวนโยบายที่ไม่โปร่งใส่ และไม่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับการปฏิบัติงาน โดยบีบบังคับผ่านตัวแทน หรือ หัวหน้างาน และลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว ต้องลาออกไปโดยไม่เป็นธรรมกว่า หลายสิบราย  ซึ่งลูกจ้างเหล่านั้นไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้แต่อย่างใด  แม่แต่ข้อกฎหมายมาตรา 118  เนื่องจากบริษัทมิได้ไล่ออก หรือให้ออก ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย อีกทั้งบริษัทก็ไม่มีนโยบาย ER ให้กับลูกจ้างกลุ่มนี้ และในปีนี้เริ่มใช้วิธีดังกล่าวโดยเพิ่มขยายกลุ่มลูกจ้างกว้างขวางขึ้น ระดับ Supervisor มีเงินเดือนสูงๆ อายุงานมากว่า10ปี ประวัติการทำงานดีมาโดยตลอด แต่ปีที่ผ่านมาเกือบทุกคนถูกลดระดับการปฏิบัติงานต่ำลงอย่างน้อย 1 -2 ระดับ และขึ้นเงินเดือนในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศ  ทั้งๆที่ผลประกอบการขายบริษัท มีผลประกอบการดีเลิศในธุรกิจ

    ดังนั้น ลูกจ้างบางรายมีการทำหนังสือร้องเรียนผ่านไปถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร แต่ไม่มีการตอบรับแต่อย่างไร  ซึ่งในระเบียบข้อบังคับ กำหนดให้ต้องใช้สิทธิร้องเรียนผ่านตามระดับชั้นการบริหาร (ซึ่งหัวหน้างานไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้)  การทำหนังสือร้องเรียนข้ามระดับชั้น  ถือว่าผิดตามข้อบังคับ จนบริษัทสามารถใช้เป็นข้ออ้างได้หรือไม่  และ ควรทำงานไร เพื่อให้บริษัทเร่งรีบและหันมาให้ความสนใจพนักงานอย่างจริงจัง  กลุ่มลูกจ้างเหล่านั้นจะสามารถดำเนินการร้องเรียนต่อกรมแรงงานได้ทันที่หรือไม่  หรือจำเป็นต้องรอให้นายจ้างมีคำตอบที่เป็นรูปธรรมก่อน(จะต้องรออีกนานเท่าไหร่ไม่ทราบ) และถ้าเวลาล่วงเลยไปนานหลายเดือน  ข้อพิพาทดังกล่าวถือว่าจบสิ้นไปโดยปริยายหรือไม่

  คำตอบ
  ถ้าเห็นว่านายจ้างไม่เป็นธรรม ก็ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่แรงงานได้ทุกเวลาแหละ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 กุมภาพันธ์ 2552