ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  033821 ถ้านายจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างควรทำอย่างไร ตามกฏหมายลูกจ้างที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม21 กุมภาพันธ์ 2552

  คำถาม
  ถ้านายจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างควรทำอย่างไร ตามกฏหมาย

  - ปัจจุบันทำฃานในสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20ปี เป็นพนักงานระดับดี หรือ เกรดเอ มาโดยตลอด จนกระทั้งเมื่อปี 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้างาน และธนาคารก็มอบหมายให้ระดับหัวหน้างานมีอำนาจในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานอย่างเต็มที่ แต่ไม่มีกฏเกณฑ์ หรือ KPI ที่ชัดเจน จนกระทั่งการประเมินผลงานปี 2551 ได้ปรากฏขึ้น และกระผมได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพนักงานที่จะกำจัดออกจากหน่วยงาน โดยอาศัยวิธีการที่แยบย่น ดังราละเอียดนี้

   1. ธนาคารได้ออกกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการโยกย้ายและโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการสร้างพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่เกณฑ์เบื้องต้น กำหนดว่า พนักงานจะต้องมีผลงานส่วนตัว ในปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า B+  ซึ่งหากหัวหน้างานที่ไม่ดี กลั่นแกล้งพนักงาน ก็จะส่งผลกระทบต่อพนักงานท่านนั้น ซึ่งกระผมกำลังถูกกระทำอยู่ในปัจจุบัน (และได้ทราบจากเพื่อนร่วมงานว่า ขั้นตอนต่อไป จะโอนย้ายพนักงานเหล่านั้นมารวมกันที่ส่วนกลาง และจะเรื่มบีบบังคับให้ออกไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ขาดพนักงาน เพื่อจะบีบให้ออก โดยหากมีความเห็นจากหน่วยงานที่ยืมตัวไปใช้งาน มีความเห็นว่าไม่เหมาะสม ผลงานในปีนั้นก็จะได้เกรด C และถ้าผลงานไม่ดีติดต่อกัน 2ปี ก็จะบังคับให้ลาออก  ซึ่งการกระทำแบบนี้ เป้นช่องว่างของกฏหมายแรงงานที่เปิดช่องให้นายจ้างกระทำได้ หรือไม่ อย่างไร

  2. เพื่อความเป็นธรรมต่อนายจ้าง กระผม-มีการศึกษาระดับปริญญาโท ทำงานธนาคารนี้มาเกือบ 20ปี  ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและซื่อตรง มีบุคคลิกเงียบครึม แต่จริงใจ  เป็นที่นับถือและเครารพของลูกน้องมาโดยตลอด  และที่ผ่านในงานที่กระผมทำอยู่ ต้องดูแลรับผิดชอบต่อลูกน้อง 3 คน และต้องทำงานของส่วนตัวที่ได้รับมอบหมายแล้ว ยังต้องดูแลให้ตรวจสอบงานของลูกน้องทั้งหมด เพื่อเป็นการกลั่นกรองความถูกต้องก่อนนำเสนอหัวหน้างาน  จนกระทั้งปลายปี2550 ลูกน้องเริ่มขอลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ (เนื่องจากงานประเภทนี้ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สูง ถึงจะทำความเข้าใจได้ลึกซึ้ง) 2 คน ส่วนลูกน้องที่เหลือ(มีบุคคลิกยอมคน อ่อนนอม)  ร่วมทำงานกับผมมาโดยตลอด งนทุกชิ้นของเขา(ยกเว้นงานมอบหมายพิเศษจากหัวหน้างาน) กระผมเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นมาโดยตลอด (โดยผลงานของเขาเมื่อ 3ปีก่อน อยู่ในระดับ B ส่วนผม A-)  และเมื่อต้นเดือนผลงานปี 2551 กระผมได้ B ส่วนลูกน้องได้ A-)   เป็นไปได้หรือไม่ว่า หัวหน้าไม่ชอบขี้หน้าผม และไม่มอบหมายงานพิเศษใดให้เพิ่มเติม และอาจจะใช่ข้ออ้างนี้ เป็นข้ออ้างในการพิจารณาผลงาน  และใช้เป็นการกลั่นแกล้ง กำจัดพนักงานที่คิดว่าไม่ต้องการ และรู้อีกว่าถ้ามีผลงาน B  ก็จะถูกระบบดึงเข้าไปส่วนกลาง โดยไม่ต้องเปลืองแรง จะมีข้อกฏหมายแรงงานใดหรือไม่ ที่จะช่วยคุมครองลูกจ้าง จากการถูกกลั่นแล้งอย่างไม่เป็นธรรม  ส่วนตัวทราบมาว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว 3จะมีกฏหมายมาคุ้มครองลูกจ้างในกรณีความไม่เป็นธรรมดังกล่าวนี้ ใช่หรือไม่ อย่างไร

  3. ส่วนตัวทราบมาว่า ธนาคารมีขั้นตอนในการกำจัดพนักงานเกรดB  โดยจะดึงไปอยู่ส่วนกลาง แล้วส่งออกไปช่วยงานสาขา เพื่อบีบให้ลาออกทางอ้อม แต่ถ้ายังอยู่ ก็ยืมมือสาขาที่ขอพนักงานเหล่านี้ไปช่วยงาน ให้ความเห็นผลการปฏิบัติงาน ถ้าออกมาไม่ดี ผลงานในปีนั้นก็จะได้ระดับ cถ้ายังไม่ดีขึ้น ติดต่อกัน2ปี ก็มีวิธีบังคับให้ลาออก  ซึ่งวิธีการแบบนี้ จะประหยัดเงิน เพราะไม่ต้องขึ้นเงินเดือน และไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย  การกระทำแบบนี้ กฏหมายสามารถนำมาบังคับใช้กับนายจ้างประเภทนี้ได้หรือไม่ และควรปฏิบัติตนอย่าง  ลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิใดได้บ้าง

  4. เนื่องจากธนาคารแห่งนี้ คงต้องใช้นักกฏหมายแรงงานมือดี มาวางกฏเกณท์ และปิดช่องว่างของกฏหมายอยู่แล้ว เพราะผมเห็นพนักงานหลายรายถูกปฏิบัติอย่างนี้  เพื่อชี้แนะให้กระผมได้รับรู้ข้อกฎหมาย และถ้ามีทางออกใดที่กฏหมายแรงงานเปิดช่องให้ลูกจ้าง ใชสิทธิในการเรียกร้องได้ กรุณาให้คำชี้แนะ

     สุดท้ายนี้  เนื่องจากผมในฐานะลูกจ้าง มีภาระต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ มีหนี้สินจำนวนมาก  รายได้หลักมาจากงานที่ธนาคารแห่งนี้ ถ้าต้องถูกกระทำตมที่กล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อลูกจ้างอย่างผม  กฏหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้างที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมได้อย่างไร และควรดำเนินการอย่างไร (ปัจจุบันผมได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมส่งให้ผู้บริหารธนาคารแห่งนี้รับทราบแล้ว ตามเนื้อหาคราวๆ ที่ได้สรุปข้างต้น  ซึ่งกระผมไม่แน่ใจว่า การกระทำของธนาคารแห่งนี้ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างหรือยัง และถ้ายัง  กระผมควรทำอย่างไรต่อในด้านกฎหมาย เพื่อมิให้ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม

  คำตอบ
  ทางหนึ่งที่จะทำได้ก็คือหาข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องมาอ่านให้ละเอียด ถ้าหากเห็นว่าข้อบังคับหรือระเบียบใดเป็นการเอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมก็ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่แรงงาน หรือจะนำไปปรึกษาเขาก่อนก็ได้  ที่ไม่อาจตอบตามคำถามได้ เพราะการจะถือว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมต้องรู้ข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 กุมภาพันธ์ 2552