ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  032077 พนักงานชุมนุมประท้วงแคท18 พฤศจิกายน 2551

  คำถาม
  พนักงานชุมนุมประท้วง

  เรียนถาม อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

  เนื่องจากดิฉันเป็นพนักงานอายุงาน15ปี และตัวแทนกรรมการลูกจ้างในสถาบันต่างชาติ ด้วยสถาบันฯมีโครงการจะดำเนินการจะเลิกจ้างพนักงานคนไทยเกือบ200กว่าชีวิตที่เป็นพนักงานบริการทั่วไป ทั้งฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายสุขภาพ ฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งอายุงานพนักงานบางคนเกิน30ปี ด้วยสถาบันฯอ้างว่าไม่ถนัดในการบริหารงานเอง และต้องการให้หน่วยงานเอกชนมืออาชีพเข้ามาดำเนินการ

  จากที่กล่าวให้ทราบ ดิฉันเป็นหนึ่งในพนักงานที่จะถูกเลิกจ้างกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่เห็นด้วย จึงได้รวมตัวชุมนุมกันเพื่อยืนเอกสารให้ฝ่ายกรรมการบอร์ดต่างชาติได้พิจารณาถึงข้อ-ดี ข้อ-เสีย และความโปร่งใสของฝ่ายบริหารในการจัดหาบริษัทเข้ามาดำเนินการ

  หลังจากได้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 2-3 ช.ม. ก็ได้แยกย้ายกันกลับไปทำงานตามปกติ

  คำถามที่ขอเรียนถามท่านอาจารย์มีดังนี้

  1. การเข้าร่วมชุมนุมเป็นสันติวิธี ที่ไม่ได้ทำลายทรัพย์สมบัติใดๆของสถาบันฯ ถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายได้หรือไม่ หากไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาปฎิบัติงาน หรืออาจเป็นเวลาพักกลางวัน

  2. ดิฉันถูกเรียกสอบสวนในอีกสัปดาห์ต่อมาโดยผู้มีอำนาจสุงสุดในการบริหารสถาบันฯบอกเลิกจ้างด้วยวาจาว่าให้รอศาลสั่งจะให้สิ้นสุดสัญญาจ้างภายในสิ้นปี2551นี้  การกล่าวด้วยวาจาถือว่าเป็นการแจ้งอย่างถูกต้องหรือไม่

  3. สถาบันฯจะให้ดำเนินความผิดในการเข้าร่วมชุมนุมและเป็นผู้นำพนักงานชุมนุม เป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้างและยกเลิกสัญญาว่าจ้างซึ่งได้เซ็นไปแล้วและยังไม่สิ้นสุดได้หรือไม่ (ดิฉันยังมีสัญญาว่าจ้างเป็นพนักงานต่อจนถึงสิ้นปี2552 )

  4. การที่ดิฉันมีฐานะเป็นกรรมการลูกจ้าง จะแจ้งข้อหาในการว่ากล่าวทางวาจาว่าจะยกเลิกสํญญาจ้างงานดิฉันโดยไม่เป็นธรรมได้หรือไม่

  ขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาอ่านและให้ความกระจ่างในเรื่องนีด้วยค่ะ

  แคท

  คำตอบ

  เรียน คุณแคท

  1. ถ้าข้อเท้จจริงเป็นอย่างที่เล่ามา ก็ไม่มีความผิดอะไร

  2.-3. การที่คุณเป็นกรรมการลูกจ้าง และกระทำตามหน้าที่ เขาไม่อาจบอกเลิกจ้างคุณเพราะเหตุนั้นได้

  4. ถ้าเขาเลิกจ้าง ก็ควรร้องเรียนต่อกรมแรงงาน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 พฤศจิกายน 2551