ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  026681 ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างชั้นผู้น้อย25 กุมภาพันธ์ 2551

  คำถาม
  ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  หนูเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นองค์กรตาม พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พศ.2527 และมีระเบียบสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว โดยลูกจ้างและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้าราชการ  ต่อมาเมื่อปี 2536 สนง.ประกันสังคม วินิจฉัยว่าสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมิใช่ส่วนราชการต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้  บอร์ดกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีนโยบายให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมแต่เพียงอย่างเดียวในขณะที่ระเบียบสวัสดิการเดิมก็ยังมิได้ยกเลิก  จึงอยากเรียนถามอาจารย์ว่า 1.  เมื่อให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิในฐานะผู้ประกันตนแล้วบุคคลในครอบครัวจะยังมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อีกหรือไม่เพราะสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกิดจากตัวลูกจ้าง  2.โรคบางโรคและบริการทางการแพทย์บางอย่าง ไม่สามารถเบิกจากประกันสังคมได้ลูกจ้างจะมาใช้สิทธิตามระเบียบสวัสดิการเช่นเดิมได้หรือไม่  3.นายจ้างและลูกจ้างเมื่อเข้าสู่ประกันสังคมแล้วจะลาออกหรือบอกเลิกได้หรือไม่  4.อาจารย์เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะมีทางออกอย่างไรบ้างคะ
  คำตอบ

  เรื่องที่ถามมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบและนโยบายภายในขององค์กร  จึงควรต้องถามฝ่ายการเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายสวัสดิการขององค์กร จึงจะได้คำตอบที่ชัดเจน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 กุมภาพันธ์ 2551