ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  022627 สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าสมชาย18 กรกฎาคม 2550

  คำถาม
  สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

  เรียน อาจารย์มีชัย

          เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นายจ้างและลูกจ้างตกลงทำบันทึกข้อตกลงเลิกจ้าง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          ๑. นายจ้างตกลงเลิกจ้าง ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างเลิกจ้างได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยนายจ้างตกลงยินยอมชำระเงินค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่ลูกจ้างตาม พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน โดยจะชำระงวดแรกให้ภายในไม่เกินวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐, งวดที่ ๒ ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐, และงวดสุดท้ายไม่เกิน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐  

           ๒. นายจ้างตกลงชำระค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด หากแต่การบอกกล่าวล่วงหน้าไม่เป็นไปตามกฎหมาย คือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ๑ งวด การจ่ายค่าจ้างหรือน้อยกว่า ๓๐ วัน    

           กรณีตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในข้อ ๒. นั้น ไม่ทราบว่าในเรื่องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ นายจ้างจะต้องชำระค่าสินจ้างแทนการบอกล่วงหน้าหรือไม่ เพราะเนื่องกจากในบันทึกการเลิกจ้างดังกล่าว ได้แจ้งให้ทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

           ขอแสดงความนับถือ

            สมชาย

         

  คำตอบ

  เมื่อเขาแจ้งถูกต้องแล้ว ก็ไม่ต้องจ่ายซี

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 กรกฎาคม 2550