ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  020337 ลดเงินเดือนปริศนา24 มกราคม 2550

  คำถาม
  ลดเงินเดือน

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

  ผู้บริหารบริษัท ได้เชิญประชุมและแจ้งว่ามีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นเงินเดือนจากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน  เป็นระบุเป็นจำนวนบาท โดยอ้างเหตุผลว่า 1.การขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้พนักงานที่รายได้สูงยิ่งได้ขึ้นเงินเดือนมาก หากทำไป 10 ปี พนักงานจะมีเงินเดือนมากกว่าปัจจุบัน 50 % 2. บริษัทไม่มีกำไร   ซึ่งพนักงานที่เข้าประชุมไม่ยินยอม ผู้บริหารจึงเสนอว่าจะให้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก็ได้ แต่พนักงานต้องยินยอมให้ตัดเงินเดือนที่พนักงานได้รับปัจจุบันออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็น Base Salary ส่วนที่ 2 เป็นค่าตำแหน่ง และเมื่อมีการขึ้นเงินเดือนปีต่อไป จะเอาจากส่วนที่ 1 มาคิดเท่านั้น ทั้งนี้ปีต่อไปบริษัทมีสิทธิที่จะขึ้นให้เลยก็ได้ถ้าผลดำเนินการไม่ดี (ที่ผ่านมา 10 กว่าปี บริษัทขึ้นให้เกือบทุกปี ยกเว้นช่วงฟองสบู่แตกเท่านั้น) ซึ่งพนักงานก็ยังคงไม่ยอมเนื่องจากผู้บริหารไม่ยอมแจ้งว่าส่วนที่จะตัดออกไปเป็นค่าตำแหน่งจะเป็นเท่าไร  ต่อมาบริษัทได้สรุปรายงานการประชุมและส่งให้พนักงานเซ็นว่า ok หรือไม่  แต่พนักงานส่วนมากไม่ ok หลังจากนั้นผู้บริหารจึงเรียนพนักงานเข้าประชุมทีละคนและแจ้งว่าการเซ็นชื่อหมายถึงว่ายอมรับว่าผู้บริหารได้กล่าวในที่ประชุมไว้จริงตามรายงานหรือไม่ พนักงานจึงยอมเซ็นไป(เป็นการเซ็นต์ลงไปในรายงานไม่ได้มีการแจ้ง base salary และค่าตำแหน่ง) แต่หลังจากนั้นได้มีสรุปออกมาว่า การเซ็นคือการยอมรับเงื่อนไข  จึงอยากทราบว่า

  1. หากพนักงานยืนยันว่ายังไม่ได้รับเงื่อนไขของบริษัท บริษัทจะเอกเอกสารที่พนักงานเซ็นต์ไปตอนแรกเป็นหลักฐานการยินยอมได้หรือไม่

  2. การแบ่งเงินเดือนที่เคยได้รับเดิมเป็น เงินเดือน และ ค่าตำแหน่ง ถือเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างหรือไม่

  3. โดยปกติบริษัทจะต้องออกเอกสารแจ้ง ยอดเงินเดือน และ ค่าตำแหน่งมาให้พนักงานเซ็นต์"รับทราบ ตกลงรับและยอมรับเงื่อนไข"อีกครั้ง โดยการแจ้งเงื่อนไขไว้ว่าการขึ้นค่าจ้างจะคิดจากยอดเงินเดือนไม่รวมค่าตำแหน่ง และระบุด้วยว่า เงินค่าตำแหน่งนี้ "ได้รับเมื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งหรือหน้าที่ที่กำหนด หากปฏิบัติงานไม่ครบตามจำนวนวันของแต่ละงวดเงินเดือน จะคำนวณจ่ายให้เป็นวัน"  เอกสารฉบับนี้พนักงานควรเซ็นต์หรือไม่คะ หากไม่เซ็นต์บริษัทสามารถหาเรื่องหรือดำเนินการใดกับพนักงานได้หรือไม่คะ

  รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คุณปริศนา

     1. ขึ้นอยู่กับว่าข้อความที่พนักงานลงลายมือชื่อไปนั้นมีว่าอย่างไร ถ้าสามารถใช้ยืนยันว่าพนักงานเห็นชอบด้วยได้เขาก็คงนำมาใช้  ข้อสำคัญแต่ละคุณก่อนจะลงนามไม่ได้อ่านข้อความนั้นหรอกหรือ

     2. เป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้าง

      3. บริษัทใช้เป็นเหตุเลิกจ้างไม่ได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มกราคม 2550