ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  019847 แรงงานจอย12 ธันวาคม 2549

  คำถาม
  แรงงาน

  เรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพ

          ๑.) ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ การลาออกจากงานจะต้องยื่นหนังสือลาออกอย่างน้อย ๓๐ วัน กรณีตามขัอเท็จจริง สามีของดิฉันยื่นหนังสือลาออกวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๔๙ โดยหนังสือลาออกดังกล่าวมีผลใช้บังคับวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๔๙ ซึ่งเท่ากับว่าสามีของดิฉันทำงานครบเดือน แต่ปรากฎว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมิได้จ่ายเงินเดือนเลย ดิฉันและสามีจะทำอย่างไรดี

          ๒.) อนึ่ง หนังสือลาออกดังกล่าว ทางบริษัทฯ มิได้อนุมัติให้ลาออกแต่กลับมีหนังสือเลิกจ้างแทน กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นเมื่อสามีของดิฉันได้ฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษํทฯ ก็มิได้มีหนังสือตักเตือนตามกฎหมายแรงงาน ม.๑๑๙ (๔) กรณีนี้สามีของดิฉันสามารถเรียกเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานได้หรือไม่

          ดังนั้น สามีของดิฉันมีสิทธิเรียกร้องเงินเดือนจากบริษัทฯ ได้หรือไม่ อย่างไร และสามารถเรียกเงินค่าชดเชยจากบริษัทฯ นายจ้างได้หรือไม่  

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้คำตอบ

          ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

          จอย          

           

  คำตอบ

  เรียน จอย

       1. ร้องต่อสำนักงานแรงงาน

       2. ต้องขึ้นอยู่กับข้อบังคับและสัญญาจ้างงานระหว่างกันว่าระบุเงื่อนไขในการลาออกไว้อย่างไร

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ธันวาคม 2549