ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  018360 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะลงโทษตัดเงินเดือนพนักงานได้หรือไม่นายวิชชา เหล็กนุช28 สิงหาคม 2549

  คำถาม
  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะลงโทษตัดเงินเดือนพนักงานได้หรือไม่

  ขอเรียนถามปัญหาดังนี้
   การรถไฟฯเป็นหน่วยงานรัฐวิืสาหกิจจัดตั้งตามพ.ร.บแต่เดิมสามารถลงโทษตัดเงินเดือนพนักงานได้ เนื่องจากเป็นโทษทางวินัย
   จนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ได้มีประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนพิเศษ 73ง วันที่ 27 มิถุนายน 2549  ข้อ 31ห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ 1)ชำระภาษี 2)ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ...3)ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์...4)เป็นเงินประกันความเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง...5)เป็นเงินสะสมตามข้อตกลง
      ดังนั้นขอถามว่า การลงโทษพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วยการตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน จะขัดต่อประกาศดังกล่าวในข้อ 31 หรือไม่
   และโทษทางวินัย ตามข้อ 58 (6)จะรวมถึงโทษลดขั้นเงิืนเดือนและตัดเงินเดือนได้หรือไม่
                    จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้นด้วย
         เจ้าหน้าที่กองวินัยและสอบสวน การรถไฟฯ    

  คำตอบ
     การหักเงินเดือน คือการหักเงินที่คุณมีสิทธิไป   แต่การตัดเงินเดือนนั้นเป็นโทษ เมื่อตัดเงินเดือนแล้วสิทธิที่คุณจะได้รับจึงเหลือเท่าที่มีอยู่ภายหลังจากการถูกตัด  เขาไม่ได้หักเงินเดือนคุณ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 สิงหาคม 2549