ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  013100 ลาออกแล้วแต่บริษัทไม่ยอมOOm9 กุมภาพันธ์ 2548

  คำถาม
  ลาออกแล้วแต่บริษัทไม่ยอม

  อยากสอบถาม ดังนี้

  1. เคยมีการกรอกแบบฟอร์มลาออกแล้ว แต่เมื่อมีการยกเลิกใบลาออกนั้น โดยที่ไม่มีการแจ้งกับพนักงาน ทางบริษัทมีความผิดหรือไม่

  2. หากบริษัท ทำใบลาออกของพนักงานหาย บริษัทมีความผิดหรือไม่ และพนักงานท่านนั้นสามารถยึดการพ้นสภาพพนักงานตามใบลาออกใบที่หายได้หรือไม่

  3. และหากใบลาออกหายไปดังข้อที่ 2 เมื่อครบกำหนด 30 วันตามใบลาออกนั้น พนักงานจะสามารถได้รับเงินสะสม ทั้งของพนักงาน และของบริษัทที่ต้องทบให้หรือไม่

  4. และหากเมื่อวันครบกำหนด พนักงานไปเริ่มงานกับบริษัทใหม่ ทางบริษัทเก่าสามารถที่จะฟ้องร้องหรือไม่

  คำตอบ

     1.  ใบลาออกเป็นของผู้ลาออก คนอื่นจึงยกเลิกไม่ได้ นอกจากเจ้าตัวที่ทำใบลาออก

      2.- ไม่มีความผิดอะไร แต่ถ้าพนักงานยืนยันว่าได้ยื่นใบลาออกไว้จริง การลาออกก็ย่อมมีผลตามที่ระบุไว้ในใบลาออก

      3. เงินสะสมในส่วนของพนักงาน เมื่อพนักงานลาออก บริษัทมีหน้าที่ต้องคืนให้ แต่ส่วนที่บริษัทออกสมทบนั้น บริษัทจะต้องจ่ายให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของข่อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ เช่น ถ้ากำหนดว่าจะต้องทำงานกี่ปีจึงจะมีสิทธิ ถ้าทำไม่ครบตามนั้น ก็ไม่มีสิทธิจะได้

      4. เขาคงไม่มีฟ้องร้องหรอก อย่างมากถ้าเขาเห็นว่าหายไปเฉย ๆ โดยไม่บอกกล่าว เขาก็ไล่ออกเท่านั้น

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 กุมภาพันธ์ 2548