ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050808 ผู้มีสิทธิรับมรดกนายนิรุทย์ ศิริวาริน22 มิถุนายน 2558

  คำถาม
  ผู้มีสิทธิรับมรดก
  เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเมื่อปี 2538 มีทรัพย์มรกดคือ ที่ดิน 2 แปลง แปลงที่ 1 เนื้อที่ 3 ไร่ และแปลงที่ 2 เนื้อที่ 8 ไร่ 
  เจ้ามรดกบุตร 5 คน คือ ก, ข, ค, ง, และ จ 
  เมื่อปี 2526  ข ได้ตายก่อนเจ้ามรดก โดย ข มีลูก 4 คน คือ a b c และ d  
  ในปี 2539 b และ c ได้ทำบันทึกที่สำนักงานที่ดิน โดยแสดงเจตนาไม่รับโอนที่ดินมรดกเฉพาะที่ดินแปลงที่ 1 จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ลงบันทึกในใบ สค.1 ของที่ดินแปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 ว่า มีผู้รับโอนมรดกคือ ก, ค, ง, จ, a และ c รวม 6 คน หลังจากเจ้าพนักงานที่ดินลงบันทึกแล้ว b และ c ไม่ได้คัดค้านในเรื่องที่ดินแปลงที่ 2 เพราะได้คุยกับ a และ c ว่า เมื่อได้รับแบ่งที่ดินแปลงที่ 2 แล้ว จะแบ่งกันระหว่างพี่น้องอีกที 
  เมื่อปี 2544 มีการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ได้มีการรังวัดและออกโฉนดที่ดินทรัพย์มรดกทั้ง 2 แปลง โดยระบุชื่อ ก, ค, จ, ฉ, a และ c รวมคน 6 คน เป็นผู้รับโอนมรดก   
  ต่อมาเมื่อปี 2553 a ตาย มีทายาทคือ ภรรยา
  ในปี 2554  ก, ค, จ และb ได้ตกลงแบ่งแยกที่ดินแปลงที่ 2 โดยแบ่งให้ ก 2 ไร่, ค 2 ไร่, ฉ 2 ไร่, ในส่วนของ a b c และ d ครอบครองร่วมกัน 2 ไร่ โดยมิได้ไปจดทะเบียนแบ่งแยกกัน ต่างคนต่างเข้าครอบครองในที่ดินของตน ซึ่ง ง และ c ทราบดีและไม่ได้ทักท้วง   
  b ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่ง c และภรรยาของ a ไม่ได้คัดค้าน 
  ต่อมาปี 2556 c ตาย มีทายาทคือ บุตรชาย
  ปัจจุบันปี 2558  ก, ค, ง, จ, a โดยภรรยา และ c โดยบุตร ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินมรดกทั้งสองแปลงในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิิร่วม โดยมีการตกลงแบ่งที่ดินทั้ง 2 แปลงดังนี้ ก, ค, จ, a โดยภรรยา และ c โดยบุตร ได้ยกที่ดินแปลงที่ 1 ให้ ง เป็นผู้ครอบครองเพียงคนเดียว 
  ส่วนที่ดินแปลงที่ 2 แบ่งให้ ก 2 ไร่, ค 2 ไร่, จ 2 ไร่ และในส่วนของ ง ได้ยกให้ a และ c ทำให้ a และ c ได้รับคนละ 1 ไร่  
  โดยไม่ได้แบ่งที่ดินแปลงที่ 2 ให้ b และ d 
  ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ เรียนสอบถามว่า b และ d ยังคงมีสิทธิได้รับมรดกในที่ดินแปลงที่ 2 อยู่หรือไม่         
  คำตอบ
  เท่าที่จับความอันสับสนได้ ทายาทชั้นหลานนั้นได้รับมรดกรวมกันไปแล้ว เมื่อเขารับไปแล้ว ส่วนของพวกเขาก็เป็นของพวกเขา ส่วนเขาจะแบ่งกันอย่างไร ก็เป็นเรื่องของเขา ไม่เกี่ยวกับกองมรดกอีกแล้ว
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 มิถุนายน 2558