ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050661 การคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกเกศมณี22 เมษายน 2558

  คำถาม
  การคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก

   เรียน   อาจารย์ มีชัย

            คุณแม่เสียชีวิตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไม่ได้ทำพินัยกรรมเพียงแต่บอกลูกๆว่าถ้าแม่ตายให้แบ่งเท่าๆ กัน คุณแม่มีลูก ๔ คน ตายก่อนคุณแม่เสียชีวิต ๑ คน ณ ว้นที่คุณแม่เสียชีวิตมีลูกเหลืออยู่ ๓ คน ต่อมาหลานชึ่งเป็นบุตรของลูกตนที่เสียชีวิตของคุณแม่ได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาล โดยลูกๆมิได้ทราบเรื่องแต่ประการใด (หลานแจ้งให้น้องของตนเองทราบคนเดียว) และศาลมีคำสั่งตั้งหลานคนดังกล่าวเป็นผู้จัดการมรดก ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในขณะที่ลูกๆ ได้เตรียมยื่นเป็นผู้จัดารมรดกในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (มัวแต่เตรียมหลักฐาน และรวบรวมทรัพย์มรดก) ประเด็นคำถาม

  ๑. ลูกๆจะขอยื่นคร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนหลานจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ เนื่องจากต่อยื่นคำร้องต่อศาลไม่ได้แจ้งให้ทายาทรับรู้ มารู้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (หลานคนนี้ไม่เคยมาดูแลย่าเลย ประกอบกับคุณแม่สั่งด้วยวาจาว่าถ้าแม่ตายทุกอย่างหาร ๓ แก่ลูกท่ียังมีชีวิต)

  ๒. ตามหลักกฎหมายแล้วหลานมีสิทธิในทรัพย์มรดกของคุณแม่หรือไม่ เนื่องจากคุณพ่อของเขาเสียก่อนคุณแม่

  ๓. คุณแม่สั่งด้วยวาจาว่าไม่ให้ทรัพย์มรดกแก่หลานจะให้แต่ลูก โดยเฉพาะหลานที่ขอเป็นผู้จัดการมรดก เนื่องจากเคยให้คุณแม่เช็นต์รับเงินของลูกชายที่ตายแต่ไม่เคยนำเงินมาให้คุณแม่ และยังเอารถที่คุณแม่ชื้อให้ลูกคนที่ตายไปจากบ้านคุณแม่โดยหลอกว่าของยืมขับระหว่างทำธุระในกทม. แต่กลับขับไปที่บ้านต่างจังหวัดและไม่ยอมคืนคุณแม่ (ก่อนคุณแม่เสียชิีวิต ๒ -  ๓ ปี)

  ๔. ก่อนคุณแม่เสียชีวิตคุณแม่ได้ส่วนแบ่งมรดกของคุณพ่อ ชี่งผู้จัดการมรดกแจ้งให้คุณแม่ทราบจำนวนที่จะได้รับและสั่งด้วยวาจาให้ผู้จัดการมรดกนำฝากบัญชีของคุณแม่ และผู้จัดการมรดกก็ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของคุณแม่ เนื่องจากคุณแม่เข้ารพ.และเสียชีวิต จึงไม่ได้ลงชื่อรับส่วนมรดกดังกล่าว การกระทำของผู้จัดการมรดกถือว่าถูกต้องหรือไม่

  ขอขอบพระคุณอาจารย์มาล่วงหน้า ณ ที่นี้ด้วยคะ

  คำตอบ

  1.-2. คงไปขอเพิกถอนเขาเฉย ๆ ไม่ได้ เพราะเขาก็มีสิทธิในมรดกเหมือนกัน เว้นแต่จะได้ความว่าในตอนที่ยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก เขาได้กระทำการใดอันแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริต แต่อย่างไรก็ตาม ลูกคนอื่น ๆ ก็สามารถร้องขอต่อศาลเข้าเป็นผู้จัดการมรดกร่วม เพิ่มขึ้นได้  สำหรับคำสั่งเสียของมารดานั้น เมื่อไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ จึงไม่มีผลผูกพันอะไร จึงเท่ากับเป็นมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และตกได้แก่ลูกทุกคนรวมทั้งคนที่ตายไปแล้วด้วยคนละเท่า ๆ กัน ส่วนของลูกที่ตายไปแล้วก็จะตกได้แก่ลูกของคนนั้น

  3. เมื่อไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ความตั้งใจนั้นจึงใช้ไม่ได้

  4. เมื่อผู้จัดการมรดกเขานำส่วนของแม่คุณเปิดบัญชีในนามของแม่คุณแล้ว ก็นับว่าถูกต้องแล้ว ถึงเวลาผู้จัดการมรดกก็สามารถไปถอนมาได้   จึงควรรีบ ๆ ร้องต่อศาลเข้าเป็นผู้จัดการมรดกร่วมเสียโดยเร็ว ในระหว่างร้องขอก็ควรขอให้ศาลอายัดเงินในบัญชีเสียก่อน มิฉะนั้นหลานอาจถอนเงินจากธนาคารไปหมดได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 เมษายน 2558