ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050566 การขอสละมรดกนายจ๊อด14 มีนาคม 2558

  คำถาม
  การขอสละมรดก
  ขออนุญาตเรียนถามท่าน ดังนี้
      บิดาที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ลูกสี่คน เท่าๆ กัน โดยให้ลูกคนโตเป็นผู้จัดการมรดก โดยยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ กับพินัยกรรม (ยังไม่ได้ทำการแจ้งสำนักงานที่ดินมาจัดแบ่ง)
      แต่ต่อมาลูกคนที่สามเสียชีวิต (มีภรรยาและบุตร 1 คน)
      1. ผู้ที่จะรับมรดกแทนลูกคนที่สาม คือ ภรรยาหรือลูก หรือทั้งสองคน และถ้า ภรรยาและลูกของลูกคนที่สามจะขอสละมรดกส่วนนี้ ใครต้องทำเรื่องขอสละมรดก (ไปทำเรื่องที่สนง.เขต)
      2. จากกรณีข้อที่ 1 เมื่อผู้จัดการมรดกไปขอจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดก
  ภรรยาและบุตรของลูกคนที่สามต้องไปสำนักงานที่ดินด้วยหรือไม่ (ร่วมกับลูกอีกสามคน)
      3. จากกรณีข้อ 2 เมื่อไปยื่นเรื่องแบ่งที่ดินที่สนง.ที่ดิน ถือว่า ส่วนของลูกคนที่สามหมดไปแล้ว ใช่หรือไม่
        ขอบคุณครับ

  คำตอบ

  1.  ทั้งสองคน เพราะไม่ใช่กรณีรับมรดกแทนที่ หากแต่รับมรดกของลูกคนที่สามโดยตรง  เนื่่องจากมรดกส่วนของคนที่สามนั้น แม้จะยังไม่ได้แบ่งออกมา แต่เขาก็มีสิทธิตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่แล้ว (ถ้าเขาตายภายหลังพ่อ)  สิทธิที่เขาได้มา เมื่อเขาตายย่อมตกได้แก่ภรรยาและลูกของเขา  ถ้าเขาจะสละมรดกก็ต้องคนที่มีสิทธิทั้งสองคนเป็นคนสละ แต่ถ้าลูกเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไปร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลให้ความยินยอมในการสละมรดก

  2. ถ้าเป็นการไปโอนใส่ชื่อผู้จัดการมรดก ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดก ก็ไม่จำเป็นต้องไป แต่ต้องระบุในโฉนดว่าในฐานะผู้จัดการมรดก  แล้วก็มีหน้าที่ต้องนำไปแบ่งให้ทายาททุกคนต่อไป  แต่ถ้าเอาไปใส่ชื่อตัวเองเป็นส่วนตัว ก็อาจเข้าข่ายยักย้ายมรดก และอาจถูกตัดสิทธิการรับมรดกได้

  3.  ไม่ใช่  เขามีสิทธิเต็มที่ สิทธิของเขาตกไปยังภรรยาและลูก


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 มีนาคม 2558