ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048488 พินัยกรรม ผู้จัดการมรดกวิชิต25 ธันวาคม 2555

  คำถาม
  พินัยกรรม ผู้จัดการมรดก

  เรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพ

  ผมอยากขอรบกวนอาจารย์อีกครั้งครับ  จากคราวที่แล้วที่ผมส่งตัวอย่าง

  พินัยกรรมมาให้ดู แล้วอาจารย์ตอบว่า มีความกำกวม ผมจึงอยากจะขอคำ

  แนะนำอาจารย์อีกสักครั้ง หวังว่าอาจารย๋คงไม่ลำคาญนะครับ

  เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่อง กลัวมีปัญหาทีหลัง

  พินัยกรรมที่ผมต้องการมี 2กรณี คือ

  กรณีที่ 1  ผมและภรรยาต้องการที่จะยกทรัพย์สินให้แก่กันและกัน เมื่อฝ่าย

  หนึ่งฝ่ายใดตายไป

   

  กรณีที่ 2 ถ้าผมและภรรยาเกิดตายไปพร้อมกัน หรือ ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน

  เช่นประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปด้วยกัน หรือ ผมตายไปแล้วภรรยา

  ก็ตายตามไป  ถ้าเป็นกรณีนี้ ผมก็อยากให้น้องชายเป็นผู้จัดการมรดก

  (เพราะลูกยังเล็ก) เป็นผู้จัดการมรดกให้กับลูกทั้ง 3 คน ตามที่ผมและภรรยา

  ต้องการ ว่าใครจะได้อะไร

   

  ผมจะเขียนพินัยกรรมอย่างไรครับ เพราะเป็น 2 กรณี

  พินัยกรรมที่ผมจะทำ อยากทำแบบเขียนเอง โดยผมและภรรยา ต่างคน

  ต่างเขียน เพราะไม่ต้องมีพยานเซ็น และเป็นความลับดีครับ

  ด้วยความเคารพ

  วิชิต

  คำตอบ

  เขียนในทำนองที่ว่า ข้อ ๑ ถ้าข้าพเจ้าตายก่อนภรรยา ให้ทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าทั้งหมดตกแก่ภรรยา  ข้อ ๒ ถ้าข้าพเจ้าและภรรยาตายพร้อมกัน หรือถ้าภรรยาตายภายหลังจากข้าพเจ้าไม่เกิน.....วัน ให้ทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าตกได้แก่บุตรของข้าพเจ้า อันได้แก่......... แต่ละคนให้ได้ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (หรือจะระบุว่าได้คนละเท่า ๆ กันก็ได้) โดยให้น้องชายของข้าพเจ้า (ระบุชื่อและนามสกุล) เป็นผู้จัดการมรดก 


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 ธันวาคม 2555