ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048471 การทำพินัยกรรม 2 ฉบับแบบไม่มีเนื้อหาขัดแย้งกันภัทร21 ธันวาคม 2555

  คำถาม
  การทำพินัยกรรม 2 ฉบับแบบไม่มีเนื้อหาขัดแย้งกัน

  เนื่องด้วยคุณลุง (ไม่ใช่คุณลุงแท้ๆแต่เป็นญาติห่างๆกัน ซึ่งไม่มีทายาทโดยธรรม) ทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองที่เขตแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้จัดการมรดกและยกทรัพย์สินอันได้แก่โฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่มีทะเบียนบ้านและบัญชีธนาคารให้ข้าพเจ้า แต่ในส่วนทรัพย์สินอื่นๆ เช่นเครื่องประดับ หรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้าน ทางเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมทำให้ เนื่องจากให้เหตุผลว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งของใดบ้างและไม่สามารถระบุได้หมดเกรงว่าจะมีปัญหาที่หลัง จึงขอสงวนสิทธิ์ทำให้เฉพาะในส่วนที่มีเอกสารทางราชการรองรับ จำพวกโฉนด ทะเบียนบ้านและสมุดบัญชีเท่านั้น

  อย่างไรก็ตาม คุณลุงยังมีทรัพย์สินอื่นๆ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ได้มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ทำพินัยกรรมอีกฉบับ โดยระบุเนื้อหาในพินัยกรรมอีกฉบับว่า สังหาริมทรัพย์ต่างๆทั้งหมด และอสังหาริมทรัพย์หรือบรรดาทรัพย์สินที่ไม่ได้กำหนดในพินัยกรรมฉบับเอกสารฝ่ายเมือง เมื่อวันที่ .......... ขอยกให้ ........ อีกทั้งยังแนะนำให้คุณลุงจดทะเบียนรับข้าพเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม

  เลยอยากทราบว่าการทำพินัยกรรมแบบนี้จะถือเป็นโมฆะหรือไม่ เพราะเจ้าของพินัยกรรมต้องการทำพินัยกรรมครอบคลุมทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมด ด้วยเกรงว่าข้าพเจ้าจะมีปัญหาภายหลัง และการจดทะเบียนรับข้าพเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมจะช่วยแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดภายหน้าได้หรือไม่ จึงอยากจะขอรบกวนขอข้อมูลแนะนำด้วย

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  คำตอบ

  ถ้าเขียนพินัยกรรมให้สอดคล้องกัน ก็ใช้ได้ โดยอ้างถึงพินัยกรรมฉบับแรกไว้ด้วย  อ้ันที่จริงเจ้าหน้าที่เขาคงขาดความรู้  เพราะจะระบุไว้ในพินัยกรรมฉบับแรกก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุเป็นรายชิ้น แต่ระบุเป็นทรัพย์สินอื่นทั้งหมดว่าจะยกให้ใคร ก็ย่อมระบุได้  ส่วนการรับบุตรบุญธรรมนั้น อาจไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา เพราะถ้าไม่มีพินัยกรรม พอเจ้ามรดกตายอาจมีญาติมากกันมากมายอ้างความเป็นทายาทโดยธรรมได้   การทำพินัยกรรมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 ธันวาคม 2555