ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051868 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้เกษียณ15 เมษายน 2559

  คำถาม
  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  เรียนท่านอาจารย์มีชัย
        ผมได้เกษียณอายุจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง แต่เดิมพนักงานทุกคนเมื่อเกษียณอายุจะมีสิทธิได้รับเงินกองทุนบำเหน็จ  ต่อมารัฐบาลมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเร่งจัดตั้งและเชิญชวนให้พนักงานเปลี่ยนมาสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  หน่วยงานจึงออกคำเชิญชวนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า "หากพนักงานที่ออกจากกองทุนบำเหน็จมาสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว เมื่อเกษียณแล้วได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในส่วนที่หน่วยงานสมทบรวมดอกผลแล้วได้น้อยกว่าเงินกองทุนบำเหน็จเดิม หน่วยงานจะจ่ายส่วนที่น้อยกว่าให้" พนักงานเชื่อจึงเขียนใบสมัครไว้(มีผลบังคับกับพนักงานที่เข้างานก่อนปี 2539)หน่วยงานได้นำข้อความดังกล่าวไปขอจดทะเบียบจัดตั้งกองทุนฯแต่ในขั้นตอนพิจารณาที่กระทรวงการคลังได้ตัดข้อความดังกล่าวออก โดยที่พนักงานไม่ทราบ ปัจจุบันมีพนักงานที่ยังคงรับเงินกองทุนบำเหน็จเดิม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ในกลุ่มผู้ที่เกษียณและอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้รับเงินน้อยกว่าเงินกองทุนบำเหน็จเดิม
         ขอเรียนถามท่านอาจารย์มีชัย 
          1.คำเชิญชวนที่หน่วยงานเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร(แต่ไม่ได้นำไปจดทะเบียน)มีผลบังคับหน่วยงานหรือไม่
          2.กองทุนบำเหน็จ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นับเป็นเงินเพื่อประโยชน์แก้ลูกจ้าง อันเป็นสภาพการจ้าง ที่หน่วยงานจัดให้ต้องไม่น้อยไปกว่าเดิม สามารถฟ้องเงินส่วนที่ได้น้อยกว่าได้หรือไม่อย่างไรครับ
          ขอแสดงความเคารพ
  คำตอบ
  ถ้ายังมีหลักฐานการชักชวนและคำมั่นว่าจะจ่ายส่วนต่างให้ ก็นำไปฟ้องให้หน่วยงานต้องดำเนินการตามคำมั่นนั้นได้ แม้จะไม่ได้นำไปจดทะเบียนก็ตาม
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 เมษายน 2559