ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051503 ศักดิ์ของระเบียบคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมายนิติกร31 ธันวาคม 2558

  คำถาม
  ศักดิ์ของระเบียบคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
  ขอเรียนถามเรื่องศักดิ์ของระเบียบคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย เช่น คณะกรรมการ 
  ผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อคณะกรรมการออกระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขี้นมาบังคับใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำต้องออกระเบียบให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการฯโดยไม่เกินหลักการที่ระเบียบคณะกรรมการฯได้กำหนดไว้หรือไม่ หรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกระเบียบได้เกินหลักการ
  ขอบคุณค่ะ
  คำตอบ
  การ่จ่ายเงินของท้องถิ่น ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ  ถ้าจำเป็นต้องออกระเบียบจึงจะจ่ายได้ ก็ต้องไปออกระเบียบของตัวเอง เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกลาง
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 ธันวาคม 2558