ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051405 หารือเรื่องการสมัครสอบนักบริหารงานฯ ระดับ 8กาญจนา (จ.ลำปาง)18 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  หารือเรื่องการสมัครสอบนักบริหารงานฯ ระดับ 8
  เรียนท่าน อาจารย์ มีชัย ฤชุพันธ์ุ 
  ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ค่ะ มีหัวหน้าฯในหน่วยงานตำแหน่งนักบริหารงานฯ ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่าย) ท่านจะสอบตำแหน่งนักบริหารงานฯ ระดับ 8 แต่ท่านขาดคุณสมบัติตามที่ งานการเจ้าหน้าที่ประกาศ ว่าบุคคลน้ีต้องหารือคุณสมบัติต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล หากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก็จะสงวนสิทธิิ์ในการพิจารณาแต่งตั้งในการสอบคัดเลือกครั้งน้ีค่ะ (แต่มิได้บอกเหตุผลในประกาศฯ)
  แต่อาจจะเป็นที่ท่านผู้น้ีมีคดีที่ ปปช.ช้ีมูลว่าผิดวินัยร้ายแรง และมีคำส่ังปลดออกจากราชการ (ปล. แต่ก่อนที่ปปช.ช้ีมูล มีการฟ้องร้องกันจนขึ้นศาล และศาลปกครองสูงสุดตัดสินว่าท่านผู้น้ีและพวกชนะคดีค่ะ)  แต่ท่านก็สู้คดีฟ้อง ปปช.ไปยังศาลปกครองเชียงใหม่ก็ชนะ ปปช. และ ปปช.ก็ได้อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด  และมีคำส่ังศาลคดีหมายเลขดำฯ ให้ทุเลาตามคำส่ังลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ไว้เป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน และท่านก็กลับเข้ามารับราชการตามคำส่ังฯศาลดังกล่าว  (แต่ ณ ตอนน้ีศาลยังไม่ได้ตัดสินค่ะ)
          ดังนั้น จึงขอเรียนถามในกรณีดังกล่าวว่าหากท่านสอบคัดเลือกผ่าน จะมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งหรือไม่คะ 


  คำตอบ
  ถ้าคุณสมบัติของเขาครบตามเงื่อนไขที่ประกาศไว้ ก็แต่งตั้งได้สิ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 พฤศจิกายน 2558