ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051386 อำนาจตาม พรบ.ป่าไม้ชาตรี มากนวล14 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  อำนาจตาม พรบ.ป่าไม้
  กราบเรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ
  กระผมมีเรื่องสอบถามดังนี้ ครับ
  พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 บัญญัตไว้ว่า
  มาตรา 3 อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  มาตรา 19 ในกรณีที่พื้นที่ป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือป่า ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดี

  ข้อสงสัยคือ อธิบดีกรมป่าไม้ จะยังสามารถใช้อำนาจตาม พรบ.ป่าสงวนฯ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในเขคพื้นที่ป่าชายเลนฯตามมาตรา 19 นี้หรือไม่

  ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ
  คำตอบ
  เมื่อกฎหมายโอนอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้มาให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว อธิบดีกรมป่าไม้ก็ย่อมหมดอำนาจไป
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 พฤศจิกายน 2558