ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051337 เมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทำความผิดจนได้รับโทษจำคุกนายพันธ์รัช พยัคฆ์2 พฤศจิกายน 2558

  คำถาม
  เมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทำความผิดจนได้รับโทษจำคุก

  อาจารย์ครับผมมีปัญหาไม่ทราบจะนำกฎหมายใดมาบังคับใช้กับเรื่องนี้ครับ กล่าวคือ หากต้องพิจารณาว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจท่านหนึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว ๕ ปี กระทำความผิดคดีอาญาจนได้รับโทษจำคุก (ปัจจุบันคดียังไม่ทราบแน่ชัดว่าถึงที่สุดแล้วหรือยัง) ว่าจะนำเรื่องนี้มาพิจารณากับกฎ หรือกฎหมายใด หากคดีถึงที่สุด ดังนี้

  ๑ ดำเนินการทางวินัยเนื่องจาก ข้อบังคับองค์กร กำหนดว่า พนักงานที่กระทำผิดดังนี้เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กระทำความผิดอาญาได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รัยโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาท และถือเป็นความผิดชัดแจ้งลงโทษทางวินัยโดยไม่ต้อสอบสวน

  (ข้อบังคับขององค์กรเหมือน ระเบียบ กพเก่า)

  ๒ พิจารณาตาม มาตรา ๙ (๕)พ.ร.บ.มาตรฐานคุณสมบัติของพนักงงานรัฐวิสาหกิจ ที่บัญญัติไว้ว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต้องห้ามตามที่กำหนดไว้สำหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ แล้วยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามคือ (๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาท

  รบกวนอาจารย์ด้วยครับ

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  คำตอบ
  ลองไปถามนิติกรขององค์กรดู เขาน่าจะอธิบายได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 พฤศจิกายน 2558