ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051140 เคยถามเมื่อ 20 พ.ค. 57 แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ถ้าตอบไม่ได้ช่วยบอกด้วยว่า ตอบไม่ได้ ถ้าได้เหตุผลด้วยก็จะดี ความเป็นกลาง ความรู้จริง ความมีวุฒิภาวะ ที่คนไทยควรจะรู้จริง ๆ เพื่อมิให้ถูกหลอกหรือเป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจาก ผู้ที่รู้กฎหมายน้อย 9 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  เคยถามเมื่อ 20 พ.ค. 57 แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ ถ้าตอบไม่ได้ช่วยบอกด้วยว่า ตอบไม่ได้ ถ้าได้เหตุผลด้วยก็จะดี ความเป็นกลาง ความรู้จริง ความมีวุฒิภาวะ ที่คนไทยควรจะรู้จริง ๆ เพื่อมิให้ถูกหลอกหรือเป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  ความเป็นกลาง ความรู้จริง ความมีวุฒิภาวะ ที่คนไทยควรจะรู้จริง ๆ เพื่อมิให้ถูกหลอกหรือเป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย

          ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่จะต้องปฏิบัติตนของข้าราชการ  ดังนี้

       1. อยากทราบจริง ๆ ว่า  ข้าราชการ เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หรือข้าราชการของในหลวงใช่หรือไม่  (ตามความหมายของคำว่า  ข้าราชการ  คือ  ข้าของพระราชา)  เห็นให้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณทุกปี  ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา  และข้าราชทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ก็จะได้รับพระราชทานทุกคน  น่าจะหมายความว่า  ข้าราชการ  ต้องเป็นกลางด้วย

          ขอถามท่านอาจารย์ว่า   ข้าราชการไทย  เป็นข้าราชการของในหลวง  ตามกฎหมาย  หรือ  ตามความหมายของคำว่า  ข้าราชการ  หรือ  ตามอะไร  หรือไม่ใช่ข้าราชการของในหลวง  

       2. หากเป็นข้าราชการของในหลวง  กรณีถูกบังคับไม่ให้ทำงาน  หรือหน่วยงานราชการถูกผู้ใดผู้หนึ่งเอากุญแจมาปิดประตู  ถามว่า  นอกจากจะผิดกฎหมายอาญาแล้ว  ยังเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยหรือไม่  เพราะหากเป็นข้าราชการของในหลวงและถูกห้ามทำงาน  แสดงว่า  ในหลวง  ต้องขาดข้าราชการทำงานให้ราษฎรของพระองค์  ผมเข้าใจถูกหรือไม่เกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

        3. กรณีผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย  นำเรื่องที่รู้ / สมควรรู้เยี่ยงวิญญูชน  ว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมาย / เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขาดคุณสมบัติ / เรื่องนี้เป้นเรื่องที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามกฎหมาย   ทูลเกล้าถวายเพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย    ถามว่า  บุคคลผู้ที่มีอำนาจคนนีัน  ทำการอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ   หรือไม่

        4. เคยทราบว่า  ประธานสรรหาผู้บริหารหน่วยงานอิสระแห่งหนึ่ง  ซึ่งเปลี่ยนจากส่วนราชการพลเรือน  เป็นหน่วยงานอิสระ  ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรอิสระใหม่  โดยกฎหมายกำหนดให้ประธานสรรหา  นำชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเสนอต่อวุฒิสภาว่าจะเห็นชอบหรือไม่  หากไม่เห็นชอบให้ส่งคืนและนำเสนอใหม่  วุุฒิสภาไม่เห็นชอบ  แต่สั่งให้ประธานสรรหา  ส่งชื่อบุคคลที่ที่ได้พิจารณาทั้งหมดไปให้วุฒิสภา  ประธานสรรหาก็ส่งชื่อไปให้วุฒิสภาใหม่ตามที่ขอ  (ทั้ง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ส่งคนที่ได้รับการคัดเลือกไปเพียงคนเดี่ยวเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากไม่เห็นชอบก็ให้คืนเรื่อง  และส่งใหม่) วุฒิสภาก็พิจารณาเองโดยเลือคนที่ 2  ไม่เอาคนที่ 1  และก็นำเรื่องทูลเกล้า  เรื่องนี้ทำให้มีการฟ้องร้องพันอีกหลายเรื่องตามมา  และก็ได้ทราบข่าวว่า  ประธานสรรหาได้รับโทษถึงจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา   เหตุุที่ไม่รอลงอาญาเพราะเป็นถึงหรือ เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร/หน่วยงาน  จึงสมควรที่จะเข้าใจวิธีการนำเสนอรายชื่อต่อวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด  การถูกลงโทษของประธานสรรหาผู้นี้ผมเข้าใจ  แต่ที่อยากเรียนถามท่านอาจารย์คือ  กรณี  บุคคลผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรือ ผู้ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย / ขาดคุณสมบัติ  หรือนำเรื่องที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด  ทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย / ทรงมีพระราชวินิจฉัย  บุคคลเหล่านี้ทำการอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่  หรือถือว่าไม่ผิดกฎหมาย จะนำเรื่องใดทูลเกล้าก็ได้   หรือมีกฎหมายใดที่ควบคุมคุณภาพ ส.ว. และ ส.ส.  หรือว่า  เป็น ส.ว. แล้ว ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพแล้ว  มีวุฒิภาวะดีแล้ว  ไม่ต้องมีกฎหมายควบคุม

                                        จาก  ผู้ที่รู้กฎหมายน้อย

  คำตอบ
  มีปัญหาอะไรหรือ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 ตุลาคม 2558