ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051082 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์3 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑
  ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยอย่างเปิดเผยจำนวนมาก ซึ่งผิด พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔๙ ประกอบ มาตรา ๕๐ และ พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว มาตรา๕๑ ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวไม่ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง ชาวต่างชาติเหล่านี้มีพฤติกรรมบังคับข่มขู่และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังแย่งงานมัคคุเทศก์ชาวไทยผู้มีใบอนุญาตถูกต้องด้วย ขอเรียนถาม ดังนี้
  ๑.ในฐานะมัคคุเทศก์ กระผมมีสิทธิฟ้องร้องมัคคุเทศก์ต่างชาติได้หรือไม่ ?
  ๒.ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง กระผมมีสิทธิฟ้องตำรวจท่องเที่ยวข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ?  
  คำตอบ
  1. คุณฟ้องไม่ได้ แต่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจได้
  2. ถ้าคุณไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว หากตำรวจไม่ดำเนินการ คุณก็ฟ้องตำรวจนั้นได้
       เรื่องนี้เกิดจากการบั งคับการตามกฎหมายที่ย่อหย่อน แต่เหตุที่ย่อหย่อนก็เนื่องมาจากมัคคุเทศก์ไทยนั่นแหละที่มักจะเป็นคนไปร่วมมือ โดยเป็นไกด์เงาให้เขา 

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 ตุลาคม 2558