ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051076 มาตรา 7 พรบ. สุขภาพแห่งชาติต่อ2 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  มาตรา 7 พรบ. สุขภาพแห่งชาติ

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

  ขอเรียนถาม เกี่ยวกับ มาตรา 7 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ในประเด็น “ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้”

  มาตรา 7 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ

            ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล นั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้

   

  เนื่องจาก กฏหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผยได้ เช่น หมายศาลตามประมวลกฎหมาย, แพทยสภาตามพรบ.วิชาชีพเวชกรรม, กระทรวงสาธารณสุขตามพรบ.สถานพยาบาล      หากมีการขอพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลด้านสุขภาพนั้นก็ไม่อาจต้องตามมาตรา 7 วรรคท้าย  “ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่น เพื่อขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้”   

   

            คำถาม

  1.ในทางปฎิบัติจะทำอย่างไร เพราะผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายเฉพาะ ล้วนแล้วแต่ขอข้อมูลสุขภาพที่ไม่ใช่ของตนทั้งนั้น ซึ่งผู้ที่ดูแลข้อมูลสุขภาพก็จะเกิดความสงสัยว่า การให้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตน จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ 

  2.ในทางปฎิบัติ หากเป็นหมายศาลก็ให้เสมอ แต่หากเป็นหน่วยงานอื่นขอ ก็มีความสงสัยว่า เป็นการใช้อำนาจตาม กฏหมายเฉพาะ หรือเป็นกฎหมายอื่น ซึ่งมีความหมายไม่เหมือนกัน ครับ?

   

  ขอบคุณครับ


  ต่อ

  คำตอบ
  เมื่อไม่มีเหตุอันจะให้ ก็ไม่ควรให้  ใครมาขอก็ขอดูอำนาจเขาเสียก่อนว่ากฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าต้องเปิดเผยหรือไม่ ถ้าเพียงแต่มีกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจเรียกเอกสารหลักฐานจากบุคคลอื่นได้ เพียงเท่านี้ไม่อาจแปลว่าจะสามารถเรียกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 ตุลาคม 2558