ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015666 จำกัดการโอนหุ้นโดยข้อบังคับบริษัทชุตินันท์21 ธันวาคม 2548

  คำถาม
  จำกัดการโอนหุ้นโดยข้อบังคับบริษัท
  หากบริษัทกำหนดข้อบังคับไว้ว่าการโอนหุ้นจะต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการก่อน เช่นนี้การโอนหุ้นโดยได้รับความยินยอมจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เพราะเข้าใจว่าที่ประชุมผู้ถือห้นใหญ่กว่าที่ประชุมคณะกรรมการ) จะสมบูรณ์หรือไม่
  คำตอบ

  เมื่อข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้ให้ความยินยอม คณะกรรมการก็ต้องเป็นผู้ให้ความยินยอม  อย่างไรก็ตามเมื่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบแล้ว ตณะกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้อาณัติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจึงมีหน้าที่ต้องให้ความยินยอมตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 ธันวาคม 2548