ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  012969 หนังสือมอบอำนาจชาตรี27 มกราคม 2548

  คำถาม
  หนังสือมอบอำนาจ

  เรียนท่านอ.จ. มีชัย ที่เคารพยิ่ง

  ด้วยผมได้อ่านเจอ ฏีกาที่คดีแดง 7061/2539 จาก www. kodmhai.com คืนนี้

  ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาที่ 7061/2539

  ป.พ.พ. มาตรา 797,826

  ป.วิพ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, 249 วรรคหนึ่ง

  โจทก์โดย ธ. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ทำหนังสือมอบอำนาจเมื่อ

  วันที่ 1 ตุลาคม 2534 ให้ ว. ฟ้องคดีแทนโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2535 ธ. ได้ลาออก

  จากตำแหน่งกรรมการบริษัทโจทก์ ครั้นวันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2536 ว. ได้ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์

  ตามหนังสือมอบอำนาจนั้น โดยไม่ปรากฎว่าโจทก์ได้เพิกถอนหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว

  ดังนี้ สัญญาตัวแทนที่โจทก์แต่งตั้ง ว . ให้ฟ้องคดีแทนตามหนังสือมอบอำนาจนั้นยังคงมี

  ผลผูกพันโจทก์ และว. อยู่ตามกฎหมาย หาได้ระงับสิ้นไปเพราะเหตุที่ ธ. ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทโจทก์ไม เหตุดังกล่าวมีผลแต่เพียงว่า ธ. ไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์

  นับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2535 เท่านั้น ส่วนกิจการอันได้กระทำไปแล้ว

   หามีผลกระทบกระเทือนถึงไม่  ว. จึงมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ ตามหนังสือมอบอำนาจ

  ดังกล่าว หนังสือมอบอำนาจฉบับนั้น หาได้สิ้นผลไปก่อนวันฟ้องไม่ 

  ผมอยากจะเรียนถามท่าน อ.จ. ว่า ฎีกาข้างบน มีข้อแตกต่างจากที่ผมเรียนถามท่านไป

  ที่ ask 012952  ตรงประเด็นไหนบ้าง  เพราะผมกำลังจะเอาเรื่องหนังสือมอบอำนาจ

  ไปเป้นข้อต่อสู้ ที่ถูกฟ้องล้มละลาย จะได้เขียนชี้ประเด็นให้ถูกต้อง ผมกลุ้มใจมาก

  เรื่องที่ถูกฟ้อง ผมเป็นจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกัน ทุนทรัพย์เงินต้นรวมดอก ล้านกว่าบาท

  ผมกำลังติดต่อขายที่ดิน 10 กว่าล้าน เลยต้องหยุด ผมจึงกลุ้มใจมาก

  นี้คือเหตุผลที่ต้องรบกวนท่าน

   

                                         ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

                                                       =k9iu

  คำตอบ

  เรียน คุณชาตรี

   

           ไม่แตกต่างกัน

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มกราคม 2548