ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050352 การแต่งตั้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่Thanchoakun24 ตุลาคม 2557

  คำถาม
  การแต่งตั้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่

  ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้ครับ

  1. การแต่งตั้ง "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" กับ "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่" ตาม ป.วิ อาญา มาตรา ๒(๑๖)(๑๗) แตกต่างกันอย่างไร  และแต่งตั้งโดยวิธีใดครับ

  2.การเขียนกฎหมายเฉพาะแล้วบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะนั้นเป็น"พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" หรือ "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่" ด้วยจะกระทำได้หรือไม่ครับ หรือต้องใช้วิธีแก้ไขเพิ่มเติม        ป.วิ อาญา มาตรา ๒ เพียงอย่างเดียว

  3. การให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายเฉพาะนั้น มีอำนาจรับเงินค่าปรับในความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในอัตราขั้นสูง โดยผู้กระทำผิดยินยอมชำระค่าปรับจะกระทำได้หรือไม่ครับ  และกรณีนี้ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นั้นเป็น "พนักงานเจ้าหน้าที่" เพื่อให้มีอำนาจในการเปรียบเทียบด้วยหรือไม่ครับ

  4. ตาม ป.อาญา มาตรา ๑๗ กำหนดให้นำบทบัญญัติในภาค ๑ ไปใช้กับกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาด้วยเว้นแต่กฎหมายอื่นนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้นในการเขียนกฎหมายเฉพาะถ้าเราต้องการนำบทบัญญัติในภาค ๑ ของ ป.อาญา มาใช้ในกฎหมายเฉพาะนั้นด้วย เราต้องเขียนระบุในกฎหมายเฉพาะนั้นเพิ่มอีกหรือไม่ว่าให้นำมาตรานั้นๆ มาใช้บังคับด้วย  หรือไม่ต้องเขียนสามารถนำมาใช้ได้เลยโดยอัตโนมัติตามมาตรา ๑๗

        ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ

  คำตอบ

  1. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ  และ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่  ไม่ต้องแต่งตั้ง เพราะ ป.วิอาญาเขาระบุไว้ชัดว่าใครบ้างที่เป็น

  2.-3. ตอบไม่ถูก เพราะไม่รู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไร

  4.  ถ้าไม่ต้องการอะไรเป็นพิเศษไปจากนั้น ก็ไม่ต้องเขียนอะไร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 ตุลาคม 2557