ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028022 ขั้นตอนการเสนอกฎหมายเวช11 พฤษภาคม 2551

  คำถาม
  ขั้นตอนการเสนอกฎหมาย

  เรียน อาจารย์มีชัย

          กระผมขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ ในประเด็นดังต่อไปนี้

          1. กรณีที่หน่วยงานที่จะเสนอกฎหมายได้ยกร่างกฎหมายที่จะเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการอย่างไร

              ในการนี้ กระผมขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานต่อไป

              ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

               เวชยันต์ ซ้ายเส

  คำตอบ

  เรียน คุณเวช

  ก็ต้องเสนอขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักการต่อไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 พฤษภาคม 2551