ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025023 คำว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐ"จุฑามาศ7 ธันวาคม 2550

  คำถาม
  คำว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐ"

  เรียน ท่านมีชัย

  คำว่า "เจ้าหน้าที่ของรัฐ" มีระบุอยู่ในกฎหมายหลายฉบับด้วยกัน โดยนิยามและความคลอบคลุมอาจแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ (ซึ่งมีลำดับชั้นแตกต่างกันในแต่ละกฎหมาย) จึงขอเรียนสอบถาม ดังนี้ค่ะ

  1. ในรัฐธรรมนูญฯ มีการกำหนดสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดำเนินการ อาทิ มาตรา 279 การจัดทำประมวลจริยธรรม -- ในมาตรานี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้นิยามตามกฎหมายใด หรือคลอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และทุกลำดับชั้นตามกฎหมายวิธีการงบประมาณหรือไม่

  2. เช่นเดียวกัน กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผ่าน สนช. แล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ คลอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจทุกลำดับชั้น หรือไม่

  กรณีที่เรียนถามตามข้อ 1 เคยโทรศัพท์ถามทางวุฒิสภา และได้รับคำตอบว่าให้ดูนิยามตามกฎหมายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้มีกฎหมายจัดตั้งจะไม่เข้าตามนิยามนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้คำแนะนำตามข้อ 1 และ 2

  ขอบพระคุณมากค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คุณจุฑามาศ

  1.  เมื่อเวลาเขาจะออกประมวลจริยธรรม เขาก็ต้องกำหนดนิยามของคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ให้ชัดเจน ว่าหมายถึงใครบ้าง

  2. ครอบคลุมหมด

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 ธันวาคม 2550