ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024130 ร่างพ.ร.บภัทร18 ตุลาคม 2550

  คำถาม
  ร่างพ.ร.บ

  เรียนท่านมีชัย

  อยากสอบถามเรื่องร่างพ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนั้น จะออกมาเป็นกฏหมายที่สมบูรณ์เมื่อใด และสาระประโยชน์ของร่างทั้ง 2 คืออะไร เมื่อมีกฏหมายแล้วจะกระทบต่อการถือหุ้นของบุคคลในตลาดหุ้นหรือไม่

  ขอบคุณค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คุณภัทร

  ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

       กฎหมายคุณสมบัติมาตรฐานฯ มีสาระเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ถูกห้ามไม่ให้ถือหุ้นในบริษัทที่ตนเป็นกรรมการหรือบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  คงไม่กระทบต่อการถือหุ้นในตลาดหุ้นเป็นการทั่วไป

       กฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกี่ยวกับการขัดกันฯ เป็นกฎหมายที่กำหนดว่าอย่างไรจึงจะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ข้อห้ามสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมตลอดทั้งเครือญาติ ที่จะทำไม่ได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 ตุลาคม 2550