ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  023689 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522prayuth_aobrom@hotmail. om21 กันยายน 2550

  คำถาม
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522

  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 39 ตรี วรรคสอง ที่เเก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 เเห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(บับที่ 2)พ.ศ.2535 มีกำหนดระยะเวลา120 วันให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาตรวจรายการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจว่าถูกต้องตามพระราชบัญญตันี้ กฏกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญตินี้หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องการถามว่า

  1.เหตุที่กฏหมายให้ระยะเวลาไว้ถึง 120 วัน   น่าจะเป็นเพราะฝ่ายภาครัฐอาจเห็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงให้ออกข้อบัญญัติหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับ เเละถ้าข้อบัญญัติหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้องออกใช้บังคับในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ เเต่หลังวันที่ผู้ขอได้ยื่นคำขอตามมาตรา 39 ทวิ เเละเจ้าพนักงานได้ออกใบรับให้เเล้ว ข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดังลกล่าวจะใช้บังคับได้ตามเกณฑ์นี้หรือไม่ เจ้าพนักงานมีอำนาจออกหนังสือทักท้วงเเละดำเนินการตามมาตรา 40,41,42,43 โดยอ้างเอาข้อบัญญัติหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้ออกใช้บีงคับในช่วงเวลา120 วันนี้ ได้หรือไม่

  2.ถ้าตามเจตนารมย์ของกฏหมายไม่ใช่เพื่อต้องการให้เวลาดังกล่าวไว้เพื่อวางหลักเกณฑ์ตีกรอบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดตามมาจากการก่อสร้างโดยไม่ต้องขออนุญาติตามมาตรา 39 ทวิ เหตุใดจึงกำหนดระยะเวลาที่นานขนาดนั้น เพราะตามมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่ง ก็ให้เจ้าพนักงานตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ขอเเจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ (จ) เเละเเจ้งให้ผู้ขอทำการเเก้ไขภายใน 7 วัน อยู่เเล้ว ดังนั้นระยะเวลา120 วันที่กฏหมายให้ไว้นี้ มีวัตถุประสงค์เช่นไร

   

  คำตอบ
  ไหน ๆ ก็เปิดกฎหมายมาถามแล้ว ก็น่าจะได้ลอกมาตรา ๓๙ทวิ และ มาตรา ๓๙ ตรีมาให้ดูด้วย จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวได้ค้นหาให้เหนื่อยยาก
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 กันยายน 2550