ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  017208 กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนสุทธิชัย18 มิถุนายน 2549

  คำถาม
  กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

        กระผมใคร่ขอรบกวนเรียนถามความหมายของคำว่า การจำหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใด ที่ปรากฏใน พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

  มาตรา 3 ในพระราชกำหนดนี้

  “ กู้ยืมเงิน” หมายความว่า รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าลักษณะของการรับฝาก การกู้ การยืม การจำหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใด การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าร่วมลงทุน การรับเข้าร่วมกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในลักษณะอื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงิน หรือของผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือในฐ่านะอื่นใด และไม่ว่าการรับเงินหรือจ่ายเงิน ทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใด หรือผลประโยชน์ตอบแทนนั้น จะกระทำด้วยวิธีการใด

        ใคร่ขอเรียนถามว่า

  1.      การจำหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใด  ในมาตรา 3 นี้ หมายความถึงการขายสินค้าหรือบริการอื่นใด ด้วยหรือไม่อย่างไร

  2.      การขายสินค้าของบริษัทขายตรงต่างๆ ถือว่าเข้าลักษณะตามมาตรา 3 นี้หรือไม่อย่างไร 

  ขอโปรดให้ความกระจ่าง

                                                                ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                                                      สุทธิชัย

  คำตอบ

  เรียน คุณสุทธิชัย

        1. อาจรวมด้วย ถ้าเข้าองค์ประกอบอื่น ๆ

         2. บางกรณีก็เข้าข่าย บางกรณีก็ไม่เข้าข่าย สุดแต่ว่าจะเข้าองค์ประกอบอื่น ๆ หรือไม่


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 มิถุนายน 2549