ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016733 เด็กอายุครบ 15 ปีmalimew@hotmail.com25 เมษายน 2549

  คำถาม
  เด็กอายุครบ 15 ปี

  เรียน อาจารย์มีชัยที่เคารพ

       ผมขออนุญาตเรียนถามความรู้ทางด้านกฎหมายดังนี้ครับ

       1.เด็กไทยที่มีอายุครบ 15 ปี(สิบห้าปีบริบูรณ์)  ตามกฎหมายไทย สามารถมีสิทธิทำอะไรที่กฎหมายรองรับให้สามารถทำได้ด้วยตนเอง(ไม่ต้องมีพ่อแม่ ผู้ปกครองรับรู้ด้วย) ที่สำคัญๆอะไรบ้างครับ

       2.ผู้ที่สามารถทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์( motorcycle) ต้องมีอายุครบเท่าไรครับ

       3.ในสมัยก่อน ประเทศไทยกำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องอายุครบ 20 ปี ใช่ไหมครับ   และเริ่มเปลี่ยนมาเหลือ 18 ปี ตั้งแตเมื่อไร  เหตุและผลในการกำหนดอายุเหลือ 18 ปีคืออะไรครับ

       4.ถ้าผมจะเรียนถามความเห็นโดยส่วนตัวของอาจารข์ว่า  "การกำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. ต้องมีอายุครบ 15 ปี" อาจารย์คิดว่าสมควรหรือไม่อย่างไรครับ? 

       5.เหตุและผลที่ผมอยากให้เด็กอายุครบ 15 ปี มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็คือ

            5.1ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย(ทุกคน)"  นั่นหมายถึงว่า  เด็กอายุ 15 ปีก็ต้องมีอำนาจอธิปไตยด้วย  สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่  เท่าเทียมกัน  หากจะตัดสิทธิ ใช้เหตุและผลอะไร (ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่มีสิทธิทำใบขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ได้?)

            5.2เด็กอายุ 15 ปี ต้องมีบัตรประชาชน  ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานแสดงตัวตนของตนเองได้

            5.3ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มาตรา๑๗ เด็กไทยทุกคนต้องได้รับการศึกษาจนถึงชั้น ม.3 หรือ อายุครบ 16 ปี   และในหลักสูตรชั้น ม.1 และ ม.2  ได้เรียนรู้การเมือง การปกครอง และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  รู้จักและเข้าใจ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี

            5.4เด็กอายุครบ 15 ปี ตามกฎหมาย สามารถทำพินัยกรรมเองได้  เข้าโรงจำนำเองได้  ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซด์เองได้ใช่ไหมครับ

            5.6ผมอยากให้อาจารข์ให้ความเห็น(หากอาจารย์ไม่สบายใจที่จะมีความเห็นหรือเห็นว่าเป็นคำถามที่ล่วงเกินผู้ใหญ่มากเกินไป จะตัดออกก็ได้ครับ)  ระหว่างเด็กอายุ 15 ปี กับ คนที่"แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน"  หากอาจารย์มีอำนาจกำหนดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง  อาจารย์จะเลือก เด็กอายุ 15 ปี หรือ คนที่แก่พราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน ครับ

                                             ด้วยความเคารพ

                                      malimew@hotmail.com

  คำตอบ

  เรียน mailmew

       1.ไม่ใช่เพียงอายุ ๑๕ อายุต่ำกว่าเท่าไร ก็ทำอะไร ๆ ได้หลายอย่าง  เช่น ไปซื้อขนมกินที่โรงเรียน(ซึ่งเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง)  แต่ถ้าอายุ ๑๕ ปีแล้ว ก็ทำพินัยกรรมได้

       2. เข้าใจว่าจะต้องมีอายุ ๑๘ ปี

       3. ดูเหมือนจะเริ่มมาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (ไม่ค่อยแน่ใจนัก ในขณะที่ตอบนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบ)

      4. คนอายุ ๑๕ ปี ซึ่งเพิ่มจะพ้นจากวัยเด็กชายและเด็กหญิงมาเป็นนายหรือนางสาวนั้น โดยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ  ส่วนที่เขากำหนดให้อายุ ๑๘ ปีนั้น ก็เพราะอายุ ๑๘ กฎหมายยอมให้แต่งงาน ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน คือสามารถมีหน้าที่ได้แล้ว   สำหรับเหตุผลที่คุณว่ามานั้น ก็เป็นเหตุผลที่ดี แต่สังคมทั่วไปยังไม่รับ ก็คงต้องรอต่อไปก่อนกระมัง

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 เมษายน 2549