ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016448 การจัดการแทนตามป.วิอาญา ม.4-5เทียมจิตร24 มีนาคม 2549

  คำถาม
  การจัดการแทนตามป.วิอาญา ม.4-5

  เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

  ป.วิ อาญา ม.4 วรรค 2 “ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 5(2) สามีมีสิทธิฟ้องคดีอาญาแทนภริยาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา”

  ป. วิ อาญา ม. 5 “บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้” (2) “ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้”

  ขอเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้

  1. ม. 5(2) ในความเข้าใจของผมคือ สามีหรือภริยาจะจัดการแทนผู้เสียหายในคดีอาญาได้ต่อเมื่อผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า ในเมื่อผู้เสียหายตายหรือบาดเจ็บขนาดนั้น แล้วจะอนุญาตให้สามีหรือภริยาฟ้องคดีอาญาแทนตามที่กำหนดใน ม.4 วรรค 2 ได้อย่างไร หากผมเข้าใจผิด ความหมายของมาตรา 4 วรรค 2 ที่ถูกต้องคืออะไรครับ

  2. คำว่า “ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง” หมายความว่าอย่างไร หากหมายถึงมีหนังสือมอบอำนาจ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหนังสือที่ว่านี้ด้วยครับ

  3. ในคดีอาญาหากผู้เสียหายมีสุขภาพปกติดี จะมอบอำนาจให้สามีหรือภริยาร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนได้หรือไม่

  ขอบพระคุณมากครับ

  เทียมจิตร

  คำตอบ

  เรียน คุณเทียมจิตร

     ๑. ความหมายของมาตรา ๔ วรรคสอง ก็คือ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๕ คือเมื่อสามีหรือภริยาตายหรือไม่สามารถ สามีภรรยาต้องได้รับอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน แต่ถ้าเป็นกรณีสามีหรือภริยาตาย ฯ ก็ไม่ต้องขออนุญาต

     ๒. จะอนุญาตด้วยวาจาหรือด้วยหนังสือก็ได้ แต่ต้องมีข้อความบ่งบอกโดยชัดแจ้งว่ายินยอมให้ฟ้องแทน

     ๓ ได้ เหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป เพราะเป็นการกระทำในนามของผู้มอบอำนาจ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มีนาคม 2549